Datum: 
woensdag 23 januari 2019 20:00
Type activiteit: 
Lezing

 

Woensdag 23 januari: lezing door Robbert Jak: Veranderingen in bodemfauna in de Noordzee door de bouw van constructies als windmolens, platforms en eilanden.

Locatie: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8 -10, 1813 BH Alkmaar, 072-5402499.
Aanvang 20.00 uur, einde omstreeks 22.00 uur, toegang gratis.
In de omgeving is ruim voldoende parkeerruimte.

Het gebruik van de Noordzee verandert en wordt geïntensiveerd. Wat gaat de toekomst brengen voor de Noordzee aan activiteiten en wat zijn daarvan de mogelijk consequenties op het leven van de Noordzee? Robbert Jak zal een beeld schetsen van hoe het bodemleven van de Noordzee er mogelijk uit gaat zien. Daarnaast zullen ook de effecten op andere diergroepen aan bod komen.
Robbert Jak is onderzoeker mariene ecologie bij Wageningen Marine Research in Den Helder.

Windmolens op de Noordzee, foto Robbert Jak

Noordzee, windmolens. Foto Robbert Jak

Georganiseerd door: 
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina