Datum: 
zaterdag 24 maart 2018 09:00
Type activiteit: 
Excursie

 

Zaterdag 24 maart 9.00 uur: WINTEREXCURSIE.

Vogels kijken in de Zeevang en rondwandeling Marken.In deze late winter- c.q. vroege voorjaarsexcursie rijden we eerst naar de polder de Zeevang. Dit veenweidegebied is bekend om de grote aantallen smienten die hier in de winter verblijven. Ongetwijfeld zullen we hier ook de uit hun winterverblijven teruggekeerde weidevogels (kieviten, grutto’s, tureluurs) kunnen zien en horen. Vervolgens rijden we naar Marken (verplicht parkeren). Na de koffie voor de liefhebbers in de haven maken we een rondwandeling over het voormalige eiland. Door het dorp (met heel veel mussen) via het Oosterpad, midden door het eiland, naar de vuurtoren. Op de terugweg wandelen we over de dijk waar we goed zicht hebben op de weiden en plas-dras stukken met (hopelijk) goudplevieren, ganzen en steltlopers. Via de werven met hun karakteristieke bebouwing lopen we terug naar de parkeerplaats.

Excursieleider Evert Maarschall en/of Jan Verkaik.

We verzamelen aan de achterkant van het NS station Alkmaar Noord op de grote parkeerplaats (aan de Hertog Aalbrechtweg) en vertrekken per auto om 9.00 uur. 

Opgeven bij Gré Stelling, 072-5647600 of 06 38 13 94 38 of per mail: grestelling@kpnmail.nl

Laat ook even weten of je mee wilt rijden.

 

Georganiseerd door: 
Contactpersoon: 
Gré Stelling, grestelling@kpnmail.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina