Bescherm de natuur in het Geestmerambacht

Op 31 oktober 2016 werd er een eerste manifestatie gehouden om de natuur in het Geestmerambacht te beschermen tegen plannen die deze natuur ernstig zouden kunnen aantasten. 

Zie de website: www.adventureparkgeestmerambacht.nl
Op deze site wordt steeds de laatste stand van zaken gegeven.

De stichting Burgerinitiatief "Bescherm de natuur in het Geestmerambacht"  is een stichting zonder winstoogmerk. 
Een financiële bijdrage in de kosten is dan ook van harte welkom.
Bank SNS: Ibannr. NL68 SNSB 0926 0076 88 t.n.v. Stichting Bescherm Natuur GA.

Geestmerambacht: een prachtig gebied voor vogels, vlinders, planten...laten we dat zo houden.

 Bont zandoogje, foto Herman Pols

 Bont zandoogje, Pararge aegeria, foto Herman Pols

Deel deze pagina