Herbarium Frisicum

In Wolvega werd op 3 oktober 2015 door Lutz Jacobi het Herbarium Frisicum officieel geopend. Het Herbarium Frisicum is ondergebracht in een voormalige lagere schollen omvat een collectie privé-herbaria uit het hele land. 

De voornaamste doelstelling is om deze herbaria voor toekomstige generaties te bewaren en toegankelijk te maken voor belangstellenden. Door dit materiaal te bewaren kan er in de toekomst ook wetenschappelijk onderzoek op uitgevoerd worden. Vroeger nam het Nationaal Herbarium deze collecties gedroogde planten op maar sinds het Nationaal Herbarium samengegaan is met Naturalis is dat niet meer zo. Dus wat te doen met een collectie waar een leven lang aan gewerkt is? Niet weggooien maar contact opnemen met Herbarium Frisicum.

Rozentakken, Herbarium Frisicum

Collectie rozentaken in het Herbarium Frisicum

Bij een herbarium denk je aan een collectie gedroogde planten. Maar er is in Friesland nog veel meer te zien. Dozen vol convoluten met mossen uit Friesland: een wand vol, collectie Karst Meijer. Collecties korstmossen: ook aanwezig. Paddenstoelen ook. Extra probleem: paddenstoelen kunnen niet goed in boeken geplakt worden, het opslaan van deze spullen vraagt meer ruimte. 

Collectie Ger van Zanen, Herbarium Frisicum

Collectie Ger van Zanen in Herbarium Frisicum

Inmiddels is ook een gedeelte van de collectie van een van onze leden, paddenstoelenkenner Friedjof van den Bergh, opgenomen. Omdat er te veel is om hier op te noemen wordt iedereen aangeraden eens zelf te gaan kijken en als dat niet mogelijk is dan is een bezoek aan de website al een goed begin: www.herbariumfrisicum.nl 

 

 

Deel deze pagina