donderdag 13 februari 2020

  

Nachtvlinders in de Schoorlse Duinen, door Klaas Kaag

Klaas Kaag heeft vijf jaar lang, van oktober 2014 tot december 2019, nachtvlinderonderzoek gedaan in de Schoorlse duinen.Hierbij is vooral gebruik gemaakt van licht en smeer om ’s nachts vlinders te lokken. Het aantal bezoeken overdag is vrij beperkt. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd. Dagvlinders vallen buiten dit onderzoek.

Samenvatting

In totaal zijn in de periode 600 soorten nachtvlinders waargenomen: 296 micro’s (35 families) en 304 macro’s (10 families). De meeste vlinders zijn gezien met licht-vangsten. In totaal 563 soorten en 7396 getelde exemplaren. Op smeer werden 49 soorten waargenomen (ca. 500 exemplaren), waarvan 17 soorten alleen op smeer zijn gezien. Daarnaast zijn 19 soorten noch op licht, noch op smeer waargenomen. Hieronder vallen o.a. soorten waarvan alleen de rupsen, of de vraatsporen daarvan (mijnen) zijn waargenomen.
Meer dan de helft van de soorten (52%) gebruikt loofbomen en –struiken als belangrijkste waardplant. De andere soorten geven de voorkeur aan diverse kruidachtige planten (27%) en grassen (13%). Andere voedselbronnen, zoals naaldbomen, hei, (korst)mossen zijn elk voor minder dan 10% van de soorten van belang. Er is hierin enige overlap, aangezien zo’n 10% van de soorten meerdere groepen benut. Per groep waardplanten worden een aantal karakteristieke en/of leuke soorten besproken.
De totale soortenlijst is als bijlage toegevoegd aan het eind van het rapport, dat onderaan deze bladzijde is te vinden.

Foto's: Klaas Kaag.

Soorten van de Schoorlse Duinen, foto's Klaas Kaag

Deel deze pagina