maandag 9 april 2018

 

Nationale Bijentelling op 21 en 22 april 2018

Allang voorbij natuurlijk! Voor de resultaten van deze telling ga naar www.nederlandzoemt.nl

In het weekend van 21 en 22 april vragen we heel Nederland om bijen te tellen in eigen tuin, het park of op het schoolplein. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen. En dat is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland zijn er 188 bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Daarom komen we in actie en organiseren we een jaarlijkse Nationale Bijentelling.

De gegevens worden opgeslagen in het landelijke databestand van bijen. Daarin wordt bijgehouden waar welke soorten voorkomen, informatie die belangrijk is bij het beschermen van bijen. Met de tuintelling komen we te weten welke soorten veel in tuinen voorkomen. Door de telling de komende jaren te herhalen weten we welke soorten voor- of achteruit gaan in aantal.

Kijk voor alle informatie, plus video en een zoekkaart op www.nederlandzoemt.nl 

Roodgatje (v), foto Menno Reemer                                                        

Roodgatje, (v), Andrena haemorrhoa
Foto Menno Reemer, EIS Kenniscentrum Insekten

Rosse metselbij (m), foto Menno Reemer

Rosse metselbij, (m), Osmia bicornis
Foto Menno Reemer, EIS Kenniscentrum Insekten

Deel deze pagina