Waarnemingen

Op www.waarneming.nl kun je snel zien wat er waar is gezien, in heel Nederland.
Zelf waarnemingen doorgeven kan ook natuurlijk.

Voor de waarnemingen rond Alkmaar: klik hier. 

Voor de waarnemingen rond Den Helder: klik hier.

Specialistische verenigingen en stichtingen

Tijdens excursies en inventarisaties worden er door leden van KNNV Alkmaar-Den Helder per jaar heel wat waarnemingen gedaan. De KNNV onderhoudt, via individuele leden en werkgroepen, contacten met specialistische verenigingen en stichtingen (PGO's, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) teneinde waarnemingen en kennis op een goede wijze te beheren. Hieronder is in een toegevoegd bestand te zien welke verenigingen en stichtingen dat zijn.

Verspreidingsatlas.nl

Verspreidingsatlas.nl is een initiatief van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) en is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON en het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren (LIK). Verspreidingsatlas.nl geeft informatie over het voorkomen van alle groepen planten in Nederland. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In de komende jaren zal de BLWG in samenwerking met andere organisaties nieuwe mogelijkheden voor het delen van informatie uit verspreidingsatlas.nl maken. Verspeidingsatlas.nl maakt geen waarnemingen beschikbaar, deze zijn verkrijgbaar bij Het Natuurloket (voor bedrijven en overheid). Zie voor dit alles www.verspreidingsatlas.nl

 

 

Deel deze pagina