BLAD

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift: BLAD.

BLAD wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.
BLAD komt in maart, juni, september en december in de brievenbus.

BLAD 48 is begin juni 2017 verschenen, klik hier.
BLAD 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 en 47: onderaan deze pagina.

Redactie

Marjolein Boersma (hoofdredacteur)
Evert Maarschall

Ger Augustus
Bert Buizer
Hans Egberts
Keat Kho (vormgeving)

Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

Kopij-data 2017

Kopij graag op of nog liever vóór de genoemde data naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

Voor BLAD 47: kopij inzenden uiterlijk 15 januari 2017, verschijnt begin maart.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van maart t/m juni.

Voor BLAD 48: kopij inzenden tot uiterlijk 15 april 2017, verschijnt begin juni.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van juni t/m september.

Voor BLAD 49: kopij inzenden tot uiterlijk 15 juli 2017, verschijnt begin september.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van september t/m december.

Voor BLAD 50: kopij inzenden tot uiterlijk 15 oktober 2017, verschijnt begin december.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van december 2016 t/m maart 2017.

Kopij

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto's altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 0,5 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto's in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor de stukken in te korten, te redigeren (bij ingrijpende veranderingen in overleg met de auteur) of te weigeren.

Deel deze pagina