BLAD

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift: BLAD.
Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

BLAD wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.
BLAD komt in maart, juni, september en december in de brievenbus.

BLAD 52 is begin juni 2018 verschenen, klik hier.

BLAD 1 tot en met 51: ga naar BLAD archief.

Redactie

Ger Augustus (hoofdredacteur)
Marjolein Boersma
Evert Maarschall 
Bert Buizer
Keat Kho (vormgeving)

Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

Kopij-data 2018

Kopij graag op of nog liever vóór de genoemde data naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

Voor BLAD 51: kopij inzenden uiterlijk 15 januari 2018, verschijnt begin maart.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van maart t/m juni.

Voor BLAD 52: kopij inzenden tot uiterlijk 15 april 2018, verschijnt begin juni.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van juni t/m september.

Voor BLAD 53: kopij inzenden tot uiterlijk 15 juli 2018, verschijnt begin september.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van september t/m december.

Voor BLAD 54: kopij inzenden tot uiterlijk 15 oktober 2018, verschijnt begin december.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van december 2018 t/m maart 2019.

Kopij

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto's altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 0,5 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto's in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor de stukken in te korten, te redigeren (bij ingrijpende veranderingen in overleg met de auteur) of te weigeren.

Deel deze pagina