BLAD

Vier keer per jaar verschijnt ons tijdschrift: BLAD.
Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

BLAD wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.
BLAD komt in maart, juni, september en december in de brievenbus.

BLAD 53 is begin september 2018 verschenen, klik hier.

BLAD 54 is het jubileumnummer: 100 jaar KNNV! Klik hier.
BLAD 55 verscheen begin december 2018. Klik hier.

BLAD 1 tot en met 54: ga naar BLAD archief.

Redactie

Ger Augustus (hoofdredacteur)
Marjolein Boersma
Evert Maarschall 
Bert Buizer
Rene Glas (beeldredacteur)
Keat Kho (vormgeving en produktie)

Mailadres redactie: redactiebladivnknnv@gmail.com

Kopij-data 2018 en 2019

Kopij graag op of nog liever vóór de genoemde data naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

BLAD 54 was het jubileumnummer.
Alle leden van KNNV Alkmaar-Den Helder hebben dat inmiddels thuisgestuurd gekregen.

Voor BLAD 55: kopij inzenden tot uiterlijk 15 oktober 2018, verschijnt begin december.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van december 2018 t/m maart 2019.

Voor BLAD 56: kopij inzenden tot uiterlijk 15 januari 2019, verschijnt begin maart.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van maart t/m juni.

Voor BLAD 57: kopij inzenden tot uiterlijk 15 april 2019, verschijnt begin juni.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van juni t/m september.

Voor BLAD 58: kopij inzenden tot uiterlijk 15 juli 2019, verschijnt begin september.
Inhoud: artikelen natuurlijk, plus informatie over de activiteiten van september t/m december.

Kopij

Tekst graag aanleveren als Worddocument. N.B.: PDF-bestanden worden niet geplaatst. Maximale lengte circa 1000 woorden. Lange verhalen alleen na overleg met de redactie. Foto's altijd apart als jpg bestand opsturen (liefst meer van 1.0 Mb). Geef ze een naam die als ondertitel gebruikt kan worden. Tenzij anders vermeld zijn de foto's in BLAD van de auteur van het desbetreffende artikel. Alles sturen naar: redactiebladivnknnv@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor de stukken in te korten, te redigeren (bij ingrijpende veranderingen in overleg met de auteur) of te weigeren.

Deel deze pagina