Lidmaatschap
 
U bevindt zich hier: home→lidmaatschap
 
De KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, is een landelijke organisatie met meer dan 50 regionale afdelingen. De website van de landelijke KNNV is: www.knnv.nl
KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder is één van de afdelingen. De ruim 240 leden houden zich met enthousiasme bezig met veldbiologie. Zij richten zich al meer dan 90 jaar op natuuronderzoek, natuurbeleving en natuurbescherming. Wie lid wordt van de afdeling Alkmaar-Den Helder is automatisch ook lid van de landelijke KNNV.
 
Lid worden kan door het formulier rechts boven aan te klikken en in te vullen.
De privacy verklaring van de KNNV vindt u hier.
Het ingevulde formulier wordt verstuurd naar de landelijke administratie en vervolgens wordt de afdeling Alkmaar-Den Helder op de hoogte gebracht zodat het nieuwe lid welkom geheten kan worden.
 
Contact opnemen met de ledenadministratie van Alkmaar-Den Helder kan natuurlijk ook:
 
Voor de goede orde geven wij hier de verschillende mogelijkheden die de vereniging biedt voor wat betreft deelname aan haar activiteiten en de daaraan gekoppelde financiële bijdrage.
De bedragen hebben betrekking op het jaar 2019.
 
Soort lidmaatschap. 
Gewoon lid, contributie per jaar  € 31,50
 
1.    Deelname aan onze excursies, werkgroepen en algemene ledenvergadering.
2.    Bijwonen van de lezingen.
3.    Ontvangst van het KNNV/IVN-NKL afdelingsblad, BLAD.
4.    Ontvangst van de digitale nieuwsbrief, BLADLUIS.
5.    Deelname aan de activiteiten en excursies van IVN Noord-Kennemerland; zie: www.ivn.nl/nkl
6.    Deelname aan de activiteiten en excursies van Vogelwerkgroep Alkmaar; zie: www.vwg-alkmaar.nl
7.    Bij boekhandel Feijn (Laat 47, 1811 EB Alkmaar) 10% korting op boeken van de KNNV uitgeverij.
       Graag ledenpas meenemen. Via de website van Boekhandel Feijn kunnen de boeken ook besteld worden.
       U krijgt dan bericht als u ze kunt afhalen.
8.    Ontvangst van NATURA, het landelijke blad, vier keer per jaar.
9.    Deelname activiteiten van de landelijke vereniging, zoals de kampeergroep en buitenlandse reizen.
       Zie daarvoor www.knnv.nl
 
Huisgenoot lid, contributie per jaar  €12,50
(Alleen in combinatie met gewoon lid) idem 1 t/m 10. 
Per adres wordt steeds één exemplaar van BLAD opgestuurd.
Per adres wordt steeds één exemplaar van NATURA opgestuurd.
 
Jeugdlid, contributie per jaar € 17.50
(Tot en met 25 jaar) idem 1 t/m 10
 
Donateur: Ontvangst digitale nieuwsbrief  BLADLUIS. Minimaal € 10,- per jaar
 
Bedrijfsdonateur: Ontvangst digitale nieuwsbrief  BLADLUIS. Minimaal € 50,- per jaar
 
Abonnee BLAD: € 15,- per jaar
 
Lidmaatschapskaart
In het eerste nummer van NATURA van het kalenderjaar zit de KNNV-lidmaatschapskaart.
Die moet uitgeknipt worden. Naam en lidnummer graag zelf invullen.
Het lidnummer is te vinden op het adresseringsvel, bij het adres.
Per ongeluk weggegooid? Neem contact op met Marjolein Boersma, ledenadministratie@regioalkmaar.knnv.nl
 
Bankrekening: NL55INGB0000519435 t.n.v. KNNV afdeling Regio Alkmaar
 
Lidmaatschap, donateurschap of abonnement beëindigen.
Het lidmaatschap, donateurschap of abonnement wordt aangegaan voor één kalenderjaar en daarna automatisch verlengd. Beëindigen: opzeggen uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar.
Daarna vervalt het lidmaatschap, donateurschap of abonnement op 1 januari van het nieuwe jaar.
 
 

Deel deze pagina