Paddenstoelenwerkgroep

Coördinator: Martijn Oud - mnaj.oud@ziggo.nl 
U bevindt zich hier: home→werkgroepen→Paddenstoelenwerkgroep

Voor excursies zie agenda.

De excursies die gepland zijn, gaan door als dat ook kan i.v.m. de corona-crisis.
Informatie bij Martijn Oud. (Laatste update: 10 augustus 2020.)

De afstand van 1,5 meter die tussen personen dient te worden gehandhaafd maakt het moeilijk een paddenstoelenexcursie te houden. 

Uiteraard gaan we er vanuit dat de paddenstoelenexcursies aankomend paddenstoelenseizoen gewoon doorgang zullen vinden. 

Laat jullie er niet van weerhouden om zelf veel op pad te gaan, vooral als de excursies door maatregelen niet doorgaan. Hebben jullie vragen over een bijzondere of onbekende paddenstoel , maak er een foto van en mail die naar iemand van ons die daar een antwoord op weet. 

Noteer alle paddenstoelen die je tegen komt om deze naderhand door te geven.

Essentieel, want nauwelijks waarnemingen of nog erger, geen paddenstoelenwaarnemingen over dit jaar of een deel van het jaar is ons nog nooit overkomen en zou wel een heel vreemd beeld geven van de paddenstoelen van rampjaar 2020. 

Martijn Oud, mailadres mnaj.oud@ziggo.nl 

Excursieverslagen voorjaar 2020:

Zaterdag 15 februari 2020. Excursie naar het Geestmerambacht.

Excursieverslagen najaar 2019:

Zaterdag 17 augustus 2019. Excursie naar de Wimmenummerduinen.

Zaterdag 24 augustus 2019. Excursie naar ’t Oude Hof te Bergen (NH).

Zaterdag 31 augustus 2019. Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl.

Zaterdag 21 september2019. Excursie naar het Heilooërbos.

Zaterdag 28 september 2019. Excursie Ilperveld. 

Zaterdag 5 oktober2019. Excursie naar het Robbenoordbos.

Zaterdag 12 oktober 2019. Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl.

Zaterdag 19 oktober 2019. Excursie naar het Heilooërbos.

Zaterdag 2 november2019. Excursie naar het duingebied ten zuiden van het Kennemerstrand. 

Zaterdag 9 november 2019. Excursie Zwanenwater.

Zaterdag 16 november 2019. Excursie naar de Oude kleidijken van de Harger- en Pettemerzeedijk.

Grote aderbekerzwam, foto J.van den Broek

Grote aderbekerzwam, Disciotis venosa, foto Jules van den Broek
Waargenomen in Geestmerambacht, maart 2020

Uitgangspunten Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop"

De  leden van Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop" verdiepen zich in de mycoflora van onze regio.
Deze werkgroep is opgericht door een aantal NMV-leden die tevens aangesloten zijn bij KNNV-afdeling Regio Alkmaar. Werkgebied: Noord-Holland, voor zover gelegen boven het Noordzeekanaal.
De excursies, die regelmatig georganiseerd worden, hebben als doel:

A. De interesse in de mycologie te stimuleren en de bestaande kennis te vergroten.

B. Onderzoek te verrichten om de verspreiding van paddenstoelen beter in kaart te kunnen brengen.

C. Het publiceren van onderzoek voor:

1) Advies in natuurvriendelijk beheer
2) Nieuwe kennis in mycologische vraagstukken

Algemene informatie Paddenstoelenwerkgroep

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies OPBELEXCURSIE staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden i.v.m. vervoer. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen. 

1. Van de deelnemers aan excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging, www.mycologen.nl

2. In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk.
Deelname geschiedt volledig op eigen risico.

3. Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De excursie-deelnemers geven de namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt een soortenlijst samengesteld en doorgestuurd naar de excursie- deelnemers en naar de KNNV-Alkmaar.

4. De coördinator stuurt aan het eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal coördinator van de NMV. 

Ascomyceten op mest

Kees Roobeek heeft in de duinen van Kennemerland tien jaar lang onderzoek gedaan naar ascomyceten op mest.
Het verslag is onderaan deze bladzijde te vinden.

Deel deze pagina