Paddenstoelenwerkgroep

Coördinator: Martijn Oud - mnaj.oud@ziggo.nl (Let op, dit is een nieuw mail-adres, per 15 november 2017.)
U bevindt zich hier: home→werkgroepen→paddenstoelenwerkgroep

Excursies: zie onderaan deze pagina en in de agenda.
Excursieverslagen, waarnemingen: op deze pagina bij de desbetreffende excursie.

Uitgangspunten Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop"

De  leden van Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop" verdiepen zich in de mycoflora van onze regio.
Deze werkgroep is opgericht door een aantal NMV-leden die tevens aangesloten zijn bij KNNV-afdeling Regio Alkmaar. Werkgebied: Noord-Holland, voor zover gelegen boven het Noordzeekanaal.
De excursies, die regelmatig georganiseerd worden, hebben als doel:

A. De interesse in de mycologie te stimuleren en de bestaande kennis te vergroten.

B. Onderzoek te verrichten om de verspreiding van paddenstoelen beter in kaart te kunnen brengen.

C. Het publiceren van onderzoek voor:

1) Advies in natuurvriendelijk beheer
2) Nieuwe kennis in mycologische vraagstukken

Algemene informatie Paddenstoelenwerkgroep

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies OPBELEXCURSIE staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden i.v.m. vervoer. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen. 

1. Van de deelnemers aan excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging, www.mycologen.nl

2. In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk.
Deelname geschiedt volledig op eigen risico.

3. Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De excursie-deelnemers geven de namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt een soortenlijst samengesteld en doorgestuurd naar de excursie- deelnemers en naar de KNNV-Alkmaar.

4. De coördinator stuurt aan het eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal coördinator van de NMV. 

Programma excursies Paddenstoelenwerkgroep "De Noordkop", 2018

Zaterdag 24 februari. Excursie naar het Geestmerambacht op zoek naar winterpaddenstoelen.
Een mooi gebied waar beide soorten Kelkzwammen voorkomen en de nodige andere echte winterpaddenstoelen die wachten om door ons "ontdekt" te worden.
Verzamelen om 10:30 uur op de parkeerplaats "Vlasgat" aan de Koedijkerkant (kanaalkant) van recreatiegebied Geestmerambacht. Excursieleiding: Martijn Oud.
Voor de rapportage van deze excursie: klik hier.

Zaterdag 21 april. Excursie naar het Geestmerambacht. Verzamelen om 10.30 uur aan de noordkant van station Alkmaar Centraal of om 11.00 uur op parkeerplaats“Vlasgat”aan de Koedijker kant van het Geestmerambacht. Onze aandacht zal vooral uitgaan naar de exclusieve voorjaarspaddenstoelen waar dit gebied zijn landelijke reputatie aan ontleent! Leiding Martijn Oud. Opbelexcursie i.v.m. vervoer tel. 072-5618480
Voor de rapportage van deze excursie: klik hier.

Grote aderbekerzwam, foto Freek van Loon

Grote aderbekerzwam, Disciotis venosa, foto Freek van Loon
Waargenomen in het Geestmerambacht op 22 april 2017.
Meer weten over de grote aderbekerzwam? Klik hier.

Ascomyceten op mest

Kees Roobeek heeft in de duinen van Kennemerland tien jaar lang onderzoek gedaan naar ascomyceten op mest.
Het verslag is onderaan deze bladzijde te vinden.

Deel deze pagina