Strandwerkgroep

Coördinator: Henk Witte - witte43@gmail.com
U bevindt zich hier: home→werkgroepen→strandwerkgroep

Het excursieprogramma voor de komende tijd staat in "De Knorhaan", nummer 61, klik hier.
En in de agenda natuurlijk.
In "De Knorhaan" zijn ook de excursieverslagen te vinden.
Onderaan deze pagina: "De Knorhaan" vanaf nummer 36.

Gewone brokkelster, foto Pieter Korstanje

Gewone brokkelster, Ophiothrix fragilis, foto Pieter Korstanje.
Gevonden tijdens een excursie langs de Oosterschelde.

De werkgroep heeft een gevarieerd werkgebied. Noord-Holland is rijk bedeeld met strand, zee en zeeweringen. Op het strand kun je in herfst en winter na een flinke storm allerlei bijzondere zaken aantreffen, variërend van een aangespoelde bruinvis tot eendenmossels, wieren en eieren van haai en rog. De Hondsbossche Zeewering met zijn in zee uitstekende strekdammen vormde eeuwenlang een bijzonder milieu. Op het nieuwe brede strand worden nu fossiele schelpen gevonden van ca. 120 duizend jaar oud. Dijken en strekdammen, de Nederlandse rotskusten, zijn er op andere plaatsen nog wel. Bij voorbeeld bij Den Helder en op Texel. Er leven zeeanemonen, schaalhorens, wieren en diverse soorten krabben. De Waddenzeekust van Texel biedt volop mogelijkheden om ook daar kennis te nemen van de bijzondere flora en fauna. De strandwerkgroep gaat regelmatig op excursie, waarbij interessante stranden en kustgebieden worden bezocht. Ga een keer mee en raak onder de indruk van kust en zee! Tijdens excursies worden regelmatig bijzondere vondsten gedaan. Zo werd op het strand van IJmuiden een adderzeenaald gevonden en bleek het strand bij Huisduinen door zandsuppleties een onverwachte schelpenrijkdom te kennen. Deelname aan de werkgroep is kosteloos voor KNNV-leden. Indien men ook lid wil worden van de landelijk opererende strandwerkgroep ontvangt men het tijdschrift “Het Zeepaard”.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Strandwerkgroep?
Neem dan contact op met coördinator Henk Witte, 072-5895170

 

Deel deze pagina