Waarnemingen

Tijdens excursies en inventarisaties worden er per jaar heel wat waarnemingen gedaan. KNNV Alkmaar-Den Helder onderhoudt, via individuele leden en werkgroepen, contacten met specialistische verenigingen en stichtingen (PGO's, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) teneinde waarnemingen en kennis op een goede wijze te beheren.
Klik hier voor een overzicht.

Veldbiologisch jaarverslag 2010-2017

Er wordt sinds 2010 ieder jaar door de Veldbiologisch secretaris en de leden van de (toen nog) KNNV Afdeling Alkmaar en later KNNV Alkmaar-Den Helder een Veldbiologisch jaarverslag gemaakt. 
Onderaan deze bladzijde zijn ze in te zien.

Veldbiologisch jaarverslag 2018

Het veldbiologische jaarverslag van KNNV Alkmaar-Den Helder is klaar en onderaan de bladzijde te vinden.
Veel leesplezier!

 

Deel deze pagina