Noord-Holland en waarneming.nl

Voor de biodiversiteit in Noord-Holland zie: https://noordholland.waarneming.nl/

Pagina van KNNV Alkmaar op waarneming.nl

KNNV Alkmaar had zijn eigen pagina op waarneming.nl.
Klik op onderstaand icoon om daar direct naar toe te gaan.

Op deze pagina zijn alle waarnemingen uit de regio rondom Alkmaar te vinden en is het mogelijk om als gast, zonder account van waarneming.nl, waarnemingen door te geven.

Verspreidingsatlas.nl

Verspreidingsatlas.nl is een initiatief van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) en is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON en het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren (LIK). Verspreidingsatlas.nl geeft informatie over het voorkomen van alle groepen planten in Nederland. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In de komende jaren zal de BLWG in samenwerking met andere organisaties nieuwe mogelijkheden voor het delen van informatie uit verspreidingsatlas.nl maken. Verspeidingsatlas.nl maakt geen waarnemingen beschikbaar, deze zijn verkrijgbaar bij Het Natuurloket (voor bedrijven en overheid). Zie voor dit alles www.verspreidingsatlas.nl

 Deel deze pagina