Welkom op de website van de KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder

U bevindt zich hier: home→over ons

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de landelijke vereniging voor veldbiologie met meer dan vijftig plaatselijke afdelingen en over het land verspreid meer dan achtduizend leden.
De landelijke vereniging is te bereiken via: www.knnv.nl
Wij zijn te herkennen aan onderstaand logo.

KNNV LOGO landelijke vereniging

Wie lid is van de KNNV is automatisch ook lid van één van de plaatselijke afdelingen, in ons geval de afdeling Alkmaar-Den Helder. De KNNV afdeling Alkmaar, opgericht in 1918, houdt zich bezig met veldbiologie in Alkmaar en wijde omgeving. In januari 2017 werd samengegaan met afdeling Den Helder. Het werkgebied: de provincie Noord-Holland. Dat neemt niet weg dat er ook naar gebieden buiten de provincie excursies georganiseerd worden.

Natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming

De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 n's: natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. Binnen de vereniging is plaats voor zowel ervaren deskundigen als geïnteresseerde leken. KNNV-ers hebben meer dan negentig jaar de ontwikkeling van de natuur in onze regio op de voet gevolgd. Ze werkten mee aan inventarisaties en gegevensbestanden teneinde ertoe bij te dragen de kennis over flora en fauna zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wanneer er natuur verdween die hun aan het hart ging kwamen ze in verzet.

En dit alles doen ze nog steeds. De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder is een van de aangesloten organisaties van de stichting ANIMO. ANIMO staat voor Alkmaarse Natuur- en Milieuorganisaties. De leden van deze stichting geven advies en beantwoorden vragen over het groen- en milieubeleid van de gemeente Alkmaar.
Daarnaast organiseert ANIMO regelmatig een project waarbij natuur en milieu onder de aandacht gebracht wordt.
Ook worden er excursies, stadswandelingen en prijsvragen georganiseerd.

Naast de KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder zijn de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o., het IVN Noord-Kennemerland, de Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind, Alkmaar Energie, de Stichting Open Polders, de Stichting Velt en NOZOS aangesloten bij ANIMO. Voor meer informatie zie http://animo-alkmaar.nl/

KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder anno 2018

De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder heeft nu, in 2018, meer dan 300 leden.

De communicatie tussen de leden gaat via BLAD, via de Bladluis, via deze site en via facebook.
BLAD is het tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt: in maart, juni, september en december. Het wordt gemaakt samen met het IVN Noord-Kennemerland.

De Bladluis is de digitale nieuwsbrief die alle KNNV-leden vier of vijf keer per jaar toegezonden krijgen....mailadres dus altijd doorgeven aan de ledenadministratie. Op deze manier is iedereen op de hoogte van alle activiteiten.

Veel leden zijn actief in een van de werkgroepen. Een aantal werkgroepen zorgt zelf voor communicatie met de deelnemers, zoals bijvoorbeeld de strandwerkgroep; zij maken al jaren een prachtig verslag van hun werkzaamheden: De Knorhaan.

Activiteiten: werkgroepen, excursies en lezingen

Er worden per jaar heel wat activiteiten georganiseerd voor en door leden. Wie belangstelling heeft, wordt uitgenodigd een keer mee te doen. Kom naar een lezing of een excursie of een activiteit van een van de werkgroepen, en word lid.

In de winter wordt er vijf keer een lezing georganiseerd, en twee keer een avond door leden voor leden, zie bij agenda en bij Lezex.

Excursies vinden (bijna allemaal) plaats in het kader van een van de specialistische werkgroepen: zie daar.

In 2013 werd er voor het eerst een weekend weg georganiseerd, naar het Lauwersmeergebied.
In 2014 weer: naar Zeeland.
In 2015 volgde een weekend naar Drenthe en voor 2016 stond Ameland op het programma.
In 2017 ging de reis naar Texel. Voor 2018 is geen reis gepland.

Wie de handen uit de mouwen wil steken kan in Alkmaar meehelpen in vlindertuin De Groene Voet.

Cursussen

Per jaar organiseren we bij voldoende belangstelling twee cursussen.
De cursus veldbiologie is een algemene inleiding op veldbiologie: planten, vogels, insecten, strandvondsten, zoogdieren: er komt van alles langs. De cursus vindt meestal plaats in het voorjaar en bestaat uit zes lesavonden en vijf excursies op zondagmorgen. In 2018 is deze cursus gegeven in april en mei.
De cursus planten determineren is bedoeld om te leren determineren met behulp van de flora.
Er zijn vier lesavonden. In 2018 wordt deze cursus gegeven in juni en juli.
Leden krijgen bij beide cursussen korting.

Leden van IVN Noord-Kennemerland en Vogelwerkgroep Alkmaar

Zij zijn welkom bij alle activiteiten van de KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder.
Andersom geldt dat ook: KNNV-ers kunnen deelnemen aan alle activiteiten die IVN-NKL en VWA  organiseren.
Activiteiten en agenda: zie voor IVN-NKL www.ivn.nl/nkl, en voor Vogelwerkgroep Alkmaar www.vwg-alkmaar.nl

Leden van andere afdelingen

Wie lid is van één van de ruim vijftig andere lokale KNNV afdelingen is eveneens welkom bij de activiteiten van Alkmaar-Den Helder.
Wel verzoeken wij u om in dat geval vooraf even contact op te nemen met de coördinator of organisator van de desbetreffende activiteit, dan kan een en ander in goed overleg geregeld worden.

 

 

 

Deel deze pagina