De afdeling KNNV Amersfoort e.o. doet veel onderzoek op het gebied van flora en fauna.

2019 - Natuuronderzoek de Schammer

De Schammer is een natuurontwikkelinggebied langs de Barneveldsebeek waar we dit jaar een natuurinventarisatie maken voor het Utrechts Landschap. Diverse werkgroepen doen hieraan mee (o.a. planten, vogels, waterleven, vlinders en libellen, nachtvlinders, vleermuizen). In 2014 werd ook een inventarisatie gemaakt in dit gebied, we zijn benieuwd naar verschillen en nieuwe ontwikkelingen.

Zie ook de werkgroepen pagina. Het rapport wordt winter 2019/2020 geschreven en is daarna beschikbaar via de website.

2019 - Vegetatieonderzoek Bospercelen bedrijventerrein Ambachtsweg in Leusden

De Werkgroep Planten heeft in 2019 een vegetatieonderzoek uitgevoerd in twee bospercelen achter het bedrijventerrein aan de Ambachtsweg in Leusden. Dit terrein is van Stichting De Boom. De 2 percelen zijn gave rabattenbosjes en vrij uniek voor de Gelderse Vallei. Het is kleinschalig, maar ze hebben een robuust karakter met weinig menselijke ingrepen en een de grote variatie in bodem en vegetatie. Een deel is droog en staat vol Berken en Fijne sparren, het andere deel is een nat rabattengebied met veel Zwarte elzen.
Download het Rapport Vegetatieonderzoek Ambachtsweg

2019 - Vegetatieonderzoek Willems Duintjes op Elisabethterrein langs Heiligenbergerbeek

Stichting Elisabeth Groen beheert het terrein waar vroeger het Elizabeth ziekenhuis van Amersfoort stond. Het ziekenhuis is afgebroken en het terrein wordt ingericht als natuurterrein. Het gebied ligt langs de Heiligenbergerbeek met veel variatie in biotopen; van schrale droge zandgrond tot plasdraszones. De Werkgroep Planten van de KNNV Amersfoort e.o. heeft in de zomer van 2019 op verzoek van de stichting een inventarisatie gemaakt van de vegetatie in een deel van dit terrein.
Het rapport is binnenkort beschikbaar.

2018 - Natuuronderzoek langs de Modderbeek

In 2018 is op verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe een uitgebreid inventarisatie-onderzoek uitgevoerd langs een deel van de Modderbeek tussen Achterveld en Leusden. Deze benedenloop was enkele jaren geleden nog een snel afwaterende beek met vrij steile oevers, maar is nu een sterk meanderende beek geworden met brede plasdraszone’s. Dat maakt de beek landschappelijk zeer bijzonder. Het gebied is een niet toegankelijk voor publiek. De deelnemende werkgroepen kregen een  ontheffing van het Waterschap.
Download het Rapport Natuuronderzoek Modderbeek 2018. Het verslag is gepresenteerd en aangeboden aan het Waterschap tijdens een informatieavond in Groot Zandbrink.

2017 - Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof Amersfoort

De KNNV Amersfoort e.o. heeft op verzoek van CNME Het Groene Huis in Amersfoort in 2017 de natuur op de begraafplaats Rusthof in kaart gebracht. Er zijn inventarisaties gemaakt van planten en bomen, paddenstoelen, mossen en korstmossen, vogels, vleermuizen, reptielen en insecten. De poelen zijn geïnventarisserd, en de historie van het gebied is beschreven. De begraafplaats grenst aan het bos van landgoed Den Treek. Het terrein is rijk aan vogels, en er hangen veel nestkasten.
Download het Rapport Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof. Het rapport is aangeboden aan de gemeente Amersfoort en de beheerders van de begraafplaats.

Zie publicaties voor rapporten van eerdere inventarisaties.

 

Deel deze pagina