De afdeling KNNV Amersfoort e.o. doet veel onderzoek op het gebied van flora en fauna.

2019 - Natuuronderzoek de Schammer

De Schammer is een natuurontwikkelinggebeid langs de Barneveldsebeek waar we dit jaar een natuurinventarisatie maken voor het Utrechts Landschap. Diverse werkgroepen doen hieraan mee (o.a. planten, vogels, waterleven, vlinders en libellen, nachtvlinders, vleermuizen). In 2014 werd ook een inventarisatie gemaakt in dit gebied, we zijn benieuwd naar verschillen en nieuwe ontwikkelingen.

Zie [ hier ] voor de deelnemende werkgroepen.

 

2018 - Natuuronderzoek langs de Modderbeek

In 2018 is op verzoek van Waterschap Vallei en Veluwe een uitgebreid inventarisatie-onderzoek uitgevoerd langs een deel van de Modderbeek. Deze beek ontstaat uit allerlei kleine beekjes op de flank van het  Veluwe massief en mondt uit in het Valleikanaal bij Leusden ter hoogte van de nieuwe wijk achter de jeu de boulesbanen van De Hakhorst. Aan het onderzoek werd door een groot aantal werkgroepen meegewerkt.

Download [ hier ] het rapport Modderbeek 2018. Het verslag is gepresenteerd en aangeboden aan het Waterschap tijdens een informatieavond in Groot Zandbrink.

 

2017 - Natuuronderzoek begraafplaats Rusthof Amersfoort

De KNNV Amersfoort heeft op verzoek van CNME Het Groene Huis in Amersfoort in 2017 de natuur op de begraafplaats Rusthof in kaart gebracht. Er zijn deelonderzoeken uitgevoerd inzake vleermuizen, vogels, planten, varens, mossen, korstmossen, gallen en mineerders, nachtvlinders, dagvlinders, paddenstoelen, poelen en historie. De begraafplaats grenst aan het bos van landgoed den Treek, en op het terrein hangen veel nestkasten.

Download [ hier ] het rapport Rusthof 2017. Het rapport is aangeboden aan de beheerders van de begraafplaats en de gemeente Amersfoort. 

 

Voor eerdere inventarisaties zie [ hier ]

 

Deel deze pagina