vrijdag 7 augustus 2020

 

Bermenonderzoek in de gemeente Leusden

De Planten werkgroep is in deze corona periode gaan kijken wat er groeit in de bermen van Leusden.

Er is gekozen voor bermen links en rechts van vrijliggende fietspaden, met als extra eis dat er een sloot of watergang naast ligt. Dan kom je uit bij vrijliggende fietspaden langs hoofdontsluitingswegen, zoals de bermen langs de Dodeweg, langs de Heiligenbergerweg aan de linker en rechterkant, en langs de weg tussen de Milieustraat en het nieuw AFAS-terrein.

In totaal worden 7 bermen in beschouwing genomen. Het ligt voor de hand dat dit gaat uitmonden in een discussie over het maaien van de bermen. We zullen de resultaten delen met de gemeente.

Contact
Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl

Deel deze pagina