Datum: 
zaterdag 16 juni 2018 10:00
Type activiteit: 
Inventarisatie

Op zaterdag 16 juni gaan we voor de 21e keer een gebied in de regio van Amsterdam inventariseren op flora en fauna. Dit maal is de keus gevallen op de Noorder IJplas en omgeving. De inventarisatie start zaterdag om 10.00 uur en staat open voor alle leden. Aan de verschillende werkgroepen zal expertise en medewerking gevraagd worden. Het terrein kan nat zijn! Brood, laarzen en drinken meenemen. Wij verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van de Meteorenweg (adres Meteorenweg 280, 1035 RN Amsterdam) en lopen van de parkeerplaats naar het gebied. De locatie is met de fiets en auto bereikbaar. Voor het OV neem bus 35 of 37 en stap uit op halte Meteorenweg en dan circa 10 minuten lopen naar de parkeerplaats. De Noorder IJplas is een zandwinplas met een oppervlakte van ca. 65 hectare water en ca. 56 hectare land. Het plangebied is ooit aan het IJ onttrokken als deel van de Noorder IJpolder. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw is de plas ontstaan. Ten behoeve van de aanleg van de Ringweg A10 is er op grote schaal zand gewonnen. Daarna is het gebied jaren met rust gelaten en kon de natuur zijn gang gaan. Op het terrein komen grote hoogteverschillen voor, vanwege het dumpen en verslepen van grond.  Door de relatieve rust en de ligging heeft het gebied zich ontwikkeld tot een uniek natuurgebied. Broedvogels die daar nestelen zijn o.a. blauwborst, havik en verschillende soorten rietvogels. Er leven konijnen, maar ook vossen, wezels en hermelijnen  en in de avond wordt de plas bezocht door onder andere foeragerende meervleermuizen.  Het brakwatermilieu van de plas is uniek in Nederland en er leven zeldzame planten en dieren zoals verschillende soorten vissen, kranswieren en de brakwaterpissebed.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats van de Meteorenweg (adres Meteorenweg 280, 1035 RN Amsterdam
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina