Datum: 
zaterdag 18 augustus 2018 08:00
Type activiteit: 
Excursie

‘Ontwikkeling van het Twentse stuwwallenlandschap: klimaat, geologie en vegetatie’ onder leiding van Henry Hooghiemstra (doceerde paleo-ecologie en klimaatverandering aan de Universiteit van Amsterdam).
Samenvatting: In de afgelopen 150.000 jaar hebben gletsjers, rivieren, wind, beschikbaar sediment, natuurlijke vegetatie, bodemvorming, en tenslotte de mens het Twentse landschap gevormd tot wat het nu is. De verschillende vegetatietypen in het Twentse landschap vormen een mosaïek en we gaan kijken hoe al de bovengenoemde factoren daarin een rol hebben gespeeld. Daarvoor bespreken we de effecten op het landschap tijdens de afgelopen twee ijstijden (de laatste ca. 150.000 jaar). Op de Kuiperberg (Ootmarsum), bespreken we het stuwwallenlandschap en we plaatsen onderdelen ervan in de tijd. 
Daarna bezoeken we een profiel in het Lutterszand waar we ca. 30.000 jaar terug kunnen kijken in de tijd. Uit het profiel ‘lezen’ we hoe het steeds veranderende klimaat zijn effecten heeft gehad op het landschap. Helemaal boven in het profiel zien we hoe menselijk handelen stuifduinen aan het landschap heeft toegevoegd. We pauzeren hier in het veld voor de lunch. Van een belangrijke vegetatiefase in de overgang van de laatste ijstijd naar het huidige Holoceen gaan we op het derde excursiepunt een overgebleven restant bekijken. Natuurbescherming wortelt in kennis over hoe het huidige landschap tot stand is gekomen: daarom is dit een mooie plaats om natuurbescherming ter discussie te stellen. Het laatste excursiepunt is het Molenven bij Saasveld. Leemafzettingen van ca. 30.000 jaar oud hebben de condities geschapen voor de vorming van een moeras.  Door turfsteken is het oppervlak van het veen ca. 4000 jaar teruggezet in de tijd en er ontstond een voedselarm heideven. Door de opkomst van het gebruik van kunstmest eind 19e eeuw is dit open heideven ‘verbost’ en overgroeid met verschillende soorten moerasbos.
We lopen door het moerasbos en volgen de restanten van het voormalige Bernickpad. Op deze spectaculaire wandeling zien we een opeenvolging van broekbossen (gradiënt in voedselrijkdom) die veel lijkt op de vegetatiesuccessie (dichtgroeien van het heideven) tijdens de laatste eeuw. We sluiten deze dag af in een pannenkoekenrestaurant bij Borne (van ca. 18.15 tot 19.45; consumptie op eigen kosten).
We verwachten voor 22.00 uur terug te zijn in Amsterdam. Meebrengen: lunchpakket, drinken, laarzen, paraplu? In totaal lopen we deze dag ca. 4 km. Excursiegids : Een excursiegids wordt gratis ter beschikking gesteld.  Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies !) – bij aanmelding graag aangeven waar u opstapt (WTC of Sloterdijk) : 8.00 uur station Amsterdam-Zuid/WTC, op de Strawinskylaan waar de stadsbussen staan/stoppen. 8.15 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u er op tijd bent (in noodgevallen kunt u bellen 06-10893577 (Jan Timmer) of stuur een sms naar dit nummer). De kosten zijn € 35,-- en voor niet leden introducés € 40,--. Aanmelden voor deelname bij Lida den Ouden, tel. 020-6412761 / email lida. denouden@hetnet.nl. Gezien de beperkte ruimte op twee locaties in het veld is er een maximum van 35 deelnemers.                                

De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelnameprijs : over te maken op ING-rekening IBAN No. NL 91INGB 0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, onder vermelding van ‘busexcursie 18-8-2018’.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Station Sloterdijk, Hanedastraat 2, Amsterdam, tegenover Crystal Tower
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina