Datum: 
zaterdag 28 maart 2020 08:30
Type activiteit: 
Reis

Dit jaar bezoeken we enkele plaatsen met stinsenplanten in het rivierengebied. tussen Gorinchem en Nijmegen. Rossum en Neerijnen liggen beide aan de Waal, de eerste in de Bommelerwaard aan de zuidzijde, de tweede in de Tielerwaard aan de noordzijde van de rivier. Dit gebied is lang niet zo rijk aan stinsenplanten als Friesland en Groningen, de Vecht of de binnenduinrand. De groeiplaatsen zijn bescheiden maar toch vormen zij onderdeel van het tuinhistorisch spectrum met stinsenplanten als onderdeel van de landschapsstijl. Het kan ons een goede indruk geven dat ook in het wat verder van het westen gelegen deel van ons land welgestelden bij hun fraaie huizen de laatste tuinstijl lieten aanleggen, waarvan siergewassen die we nu kennen als stinsenplanten een onderdeel vormden . We beginnen in Rossum waar we koffie/thee drinken en daarna de omgeving van het vroegere Huize Rossum (nu gemeentehuis) bezoeken. Hier had ooit ridder Maarten van Rossem zijn domicilie, nu is er nog slechts het tegen de Waaldijk aan gelegen Slotbos met stinsenplanten. Er groeien o.a. holwortel in wit en paars, vingerhelmbloem, gewoon sneeuwklokje, lenteklokje. Vanaf de dijk hebben we een fraai uitzicht over de Waal.
Daarna gaan we naar Neerijnen waar we de omgeving van het Huis en kasteeltuin en het slotbos bezoeken. Tot 2018 was er het gemeentehuis in gevestigd. In deze omgeving groeien o.a. bostulp, blauwe anemoon, breedbl. klokje en knikkende vogelmelk. Vanuit het Huis is een lange zichtas naar de Waaldijk, met holwortel, maarts viooltje, vingerhelmbloem, voorjaarszonnebloem. Aan de voet van de dijk o.a. holwortel, beemdooievaarsbek, voorjaars- zonnebloem. Het grote Slotbos, een echt wandelbos, het ‘slingerbos’, is niet spectaculair met stinsenplanten begroeid zoals we dat kennen van Friese stinsen. Maar al wandelend rond het inpandige weiland zijn er verscheidene soorten te zien, o.a. de zeldzame kleine maagdenpalm waarvan kweekvormen (‘stinsenvormen’) donkerder en groter bloemen hebben dan de wilde, lieve-vrouwe-bedstro, tuinkamperfoelie.
We klimmen ook de Waaldijk op om te genieten van het zeer fraaie uitzicht over de Waal. Dit deel van de uiterwaarde is beschermd natuurgebied. De weg op de dijk is geen autoweg maar slechts fietspad. Tegen de flank van de dijk, aan rivierzijde,  groeit tussen de basaltstenen een bijzondere vegetatie van zeer veel wit vetkruid maar er is ook een groeiplaats van wede, de oude verfstofplant waarmee tot de komst van de indigo als enige blauw geverfd kon worden. Verder een dijkbeemdvegetatie met kenmerkende soorten, zoals grote centaurie, bermooievaarsbek, glad walstro, echt knoopkruid – al is het voor al deze soorten nog te vroeg in het jaar om te kunnen bloeien. Wede begint wel al een bloemstengel te maken. We kunnen ook de heel aardige, sfeervolle kasteeltuin bezoeken, met deels historische indeling, waar ook velerlei stinsenplanten zijn aangeplant naast botanische bolgewassen en andere kruidachtige siergewassen. Er staan twee oude kassen en leifruit. Voorts rust en stilte zoals we dat kennen van oude tuinen en hoven. We hebben tijd voor een extra pauze: theedrinken in Het Stroomhuis, vlak bij. Met de bus maken we een tocht langs de Waal, over de Waaldijk voor beleving van het rivierenlandschap – van Neerijnen naar Varik, Ophemert en net vóór Tiel keren we om richting Neerijnen. We besluiten met pannenkoeken eten in Zaltbommel.
Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies !) – bij aanmelding graag aangeven waar u opstapt (WTC of Sloterdijk):
8.30 uur station Amsterdam-Zuid/WTC, op de Strawinskylaan waar de stadsbussen  staan/stoppen; 8.45 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower. Zorg dat u er op tijd bent (in noodgevallen kunt u bellen 06-40364239 van Hein Koningen). De kosten zijn € 35,-- en voor niet-leden introducés € 40,--. Aanmelden voor deelname bij onze penningmeester Fons Bongers, tel. 06-57623212, e-mail penningmeester@amsterdam.knnv.nl. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelnameprijs: over te maken op ING-rekening IBAN No. NL 91INGB0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, onder vermelding van “busexcursie 28 maart 2020”.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Station Amsterdam-Zuid/WTC, op de Strawinskylaan en station Sloterdijk, Hanedastraat 2,
Kosten: 
€ 35,-- voor leden en voor niet-leden introducés € 40,--
Contactpersoon: 
Fons Bongers, tel. 06-57623212, e-mail penningmeester@amsterdam.knnv.nl.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina