Datum: 
zaterdag 11 juli 2020 10:30
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Deze tocht gaat vanaf de Mokbaai met kwelder langs het vogelreservaatje De Petten (o.a. grote stern) naar het vogeluitkijkpunt De Geul (lepelaars, aalscholvers). Langs de Horsmeertjes naar de jonge duinvallei Kreeftpolder en iets verder het wijde strand De Hors met uitgebreide vorming van nieuwe duintjes en valleien. Hierbij zijn natuur en landschap in al hun schoonheid te beleven. Het is een floristisch rijk gebied, een greep: in de Kreeftpolder klein en rondbladig wintergroen, groenknolorchis, teer guichelheil, parnassia, moeraswespenorchis, stijve ogentroost. Verder een rijke duinflora van het drogere duin. In de Mokbaai zoutplanten. Ook is er een rijke avifauna met o.a. kluut, wulp, lepelaar, eidereend, plevieren, blauwborst en andere moerasvogels.
We letten ook op korstmossen en mossen en bij goed weer ook op vlinders en andere insecten.
Het is een volle dagexcursie, dus brood en drinken mee.
Trein: van Amsterdam Amstel (ri Den Helder) 8.31 uur, A’dam CS 8.42, A’dam Sloterdijk 8.48 – aankomst Den Helder 9.56 – dan bus 28 (vertrek 10.12) naar de veerhaven. We hebben dan de boot van 10.30 uur.
We nemen de boot terug om 17.00 of 18.00 uur. Advies: check deze tijden vooraf nog even, kort voor de excursiedatum

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Den Helder, de boot van 10.30 uur
Contactpersoon: 
Jan Simons
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina