Datum: 
zaterdag 14 december 2019 20:00
Type activiteit: 
Lezing

De paling, ook wel aal of vollediger Europese aal (Anguilla anguilla) is een trekvis. De meeste palingen bereiken tussen vijf en vijftien jaar verblijf in het zoete water, bij voldoende voedselaanbod, het schieraalstadium en zwemmen zo´n 6000 km  terug naar de paaigronden op grote diepte in de Sargassozee. De paling is een zogenaamde katadrome vis die opgroeit in zoet of brak water en zich voortplant in zee. De larven trekken geholpen door de golfstroom in twee jaar terug van de Sargossozee naar Europa.
De hoeveelheid glasaal die in Nederland binnentrekt is sinds eind jaren tachtig van de 20e eeuw afgenomen tot 1 à 3% van het gemiddelde niveau uit de jaren zestig. In de rest van Europa ziet men een vergelijkbaar beeld. Op 11 juni 2007 hebben zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties onafhankelijk van elkaar besloten om beschermingsmaatregelen voor de Europese paling te nemen. De achteruitgang van de paling komt door verschillende oorzaken, waarvan één van de belangrijkste de commerciële palingvisserij is. Tot 2009 was de commerciële vangst op paling ongeveer 920 ton per jaar en de vangst door sportvissers ongeveer 200 ton per jaar. Tevens werd de intrekkende glasaal tot 2009 massaal gevangen: in Europa werd ongeveer 97% van de glasaal weggevangen. De glasaal werd gebruikt voor de kweek van paling in Nederland, Zuid-Europa en Azië en voor het uitzetten in Nederlandse polders. Andere oorzaken van achteruitgang zijn ziekten, watervervuiling en de gemalen van polders en de turbines bij waterkrachtcentrales waarbij massaal palingen worden vermalen.
Drie jaar geleden is er in het Noordzeekanaalgebied een groot onderzoek gestart naar de intrek van glasaal en de uitrek van schieraal. De alen zijn op verschillende manieren gemerkt en gezenderd waardoor onder andere inzicht is verkregen in het migratiegedrag en de effectiviteit van vispassages.
Ben Griffioen werkt bij de Wageningen Marine Research en leidt het onderzoek.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Kantine DNO, Rozenburglaan 5, Amsterdam
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina