Datum: 
vrijdag 25 mei 2018 10:00 tot maandag 28 mei 2018 10:00
Type activiteit: 
Reis

Zoals eerder aangekondigd houden we dit jaar een wat uitgebreidere busreis.
Van vrijdag 25 mei tot en met maandag 28 mei 2018 gaan we naar het plaatsje Gemund. We zitten daar in hotel Katharinenhof (http://www.voordeeluitjes.nl/hotel/hotel-katharinenhof-eifel).
Het programma wordt nog aan gewerkt. In de directe omgeving is het al prachtig en we hebben bovendien een bus ter beschikking, zodat we ook wat verderop kunnen kijken.
We proberen zowel op de heen als de terugreis een interessante excursie aan te bieden.

Eifel

De omgeving van Gemund is zowel in botanisch als faunistisch opzicht bijzonder rijk. De flora is kalkrijk en doet denken aan die van Zuid-Limburg. Wat vogels betreft is het zeer rijk. In de directe omgeving broeden grote gele kwikstaart, kleine en middelste bonte specht, vuurgoudhaantjes en vooral veel kramsvogels. Een dorpje verderop broedt een oehoe en Monschau heeft een populatie waterspreeuwen. Verder zijn wespendief en rode wouw een algemene verschijning. We gaan uiteraard ook op zoek naar minder opvallende/zeldzamere vogels zoals taiga boomkruiper en grijskopspecht.


Zo’n 25 tot 50 kilometer ten zuiden van Gemund ligt de zogenaamde kalkeifel, zoals de naam al zegt een gebied met een kalkbodem. Verspreid in deze streek liggen een aantal kalkgraslanden die variëren van nat naar droog en van voedselrijk naar voedselarm. Vaak staan er jeneverbessen in deze kalkgraslanden. Een aantal kalkgraslanden staan bekend als groeiplaats van wildemanskruid (Anemone pulsatilla). Een overzicht van de belangrijkste natuurgebieden vind je hier:
http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Kalkeifel.html

De kosten bedragen € 210. Dit houdt in vervoer met de GroenGrijs bus, 3 hotel overnachtingen + ontbijt en diner (3 X). Indien men een eigen kamer wil, dan is dat 30 € extra. Wat betreft dat laatste: een persoonskamers zijn slechts beperkt beschikbaar en zolang de voorraad strekt.
De reservering is pas definitief na overmaking van een derde van de reissom vóór 5 januari 2018 op IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV-Amsterdam, onder vermelding van ‘Eifel excursie’. Dit is dus 70 € en als u een kamer voor u zelf wilt  € 80 . Voor wat betreft dat laatste is het aanbod beperkt.
1 mei dient dan het restant betaald te zijn.
Vergeet u niet een reis en annuleringsverzekering af te sluiten.
Vertrek vrijdag morgen 25 mei (tijdstip wordt nog bekend gemaakt). Terugkomst maandagavond 28 mei. Waarschijnlijk hebben we dit keer maar één opstappunt. Vermoedelijk zal dat het Amstel station worden, maar ook daar komt nog bericht over.

Jan Timmer
Tel: 06-10893577

 

Georganiseerd door: 
Kosten: 
€ 210
Contactpersoon: 
Jan Timmer Tel: 06-10893577
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina