Datum: 
zaterdag 15 augustus 2020 13:30
Type activiteit: 
Excursie

De Schellingwouderscheg is een groot gebied dat loopt van het Noorderpark aande westkant tot de volkstuinparken net buiten de ring aan de noordoostkant. Bij een aantal KNNV’ers is de Schellingwouderscheg bekend doordat we er in het najaar van 2019 een succesvolle paddenstoelenexcursie hebben gehouden.

Voor de KNNV’ers die de Schellingwouderscheg nog niet kennen is het hoog tijd om er iets aan te doen. Een actieve groep Amsterdamse burgers en natuurliefhebbers spant zich namelijk in om dit groen te behouden, onder andere vanwege de natuurwaarden. Die zijn hoog omdat er in de Scheg zo veel verschillende landschapstypen voorkomen: natte graslanden, riet en moeras, bosschages, droge graslanden en ruigten en water. Paradepaardjes, of ‘ambassadeurs’ va deze gebieden zijn de ringslang, Noordse woelmuis, waterspitsmuis, rietorchis, waterral, groenling, nachtegaal, ijsvogel, bosuil, verschillende soorten vlinders, groene en bruine kikker, gewone- en rugstreeppad, stijve waterranonkel, fonteinkruiden...het lijkt niet op te kunnen.
We houden een middagexcursie van 13.30 tot 16.30 uur.
De verzamelplaats is goed te bereiken per fiets of openbaar vervoer (bus 37 vanaf Amstel- en Muiderpoortstation). Aanmelding verplicht, er is een maximum aantal van 10 personen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Ingang Landmarkt in Noord
Contactpersoon: 
Sjarifah Meijerman sjarifah.meijerman@xs4all.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina