Datum: 
zaterdag 13 januari 2018 19:30
Type activiteit: 
Lezing

Voordat de lezing begint, wensen en proosten we met elkaar op een goed en
vruchtbaar jaar voor onze vereniging en afdeling. Daartoe wordt de sfeer van de
afgelopen feestdagen nog even verlengd. Vervolgens start om 20.00 uur de Lezing:
'Ringslang en mythologie' verzorgd door Ingo Jansen
Ingo Janssen werkt bij de Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen
Onderzoek Nederland) en gaat in zijn lezing in op de leefwijze en de verspreiding
van de ringslang in Nederland en Amsterdam en op de historisch veranderende
verhouding mens-ringslang. Geen ei leggend reptiel komt zo noordelijk voor als
de ringslang. Door gebruik te maken van mesthopen kan de soort zich handhaven
in gebieden die normaliter te koud zijn voor succesvolle incubatie van eieren.
Mesthopen blijken ideale kraamkamers voor de eierleggende ringslang. Die
gebondenheid aan mest bestaat al heel erg lang: uit opgravingen is bekend dat
al sinds het Neolithicum (in onze streken van 5300 tot 2400 voor Christus) ringslangen
mesthopen gebruiken. De positieve invloed van de mens op de ringslang
beperkt zich echter niet alleen tot mest. Ringslangen werden door onze vroege
voorouders ook gezien als goddelijke wezens. Door de komst van het Christendom
veranderde onze houding ten opzichte van de ringslang drastisch. Van
goede en onschuldige godheid veranderde de ringslang in de gevreesde basilisk,
de antichrist.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Kantine DNO, Rozenburglaan 5, Amsterdam
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina