Datum: 
vrijdag 21 februari 2020 10:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

We gaan de grote groeiplekken van het gewone sneeuwklokje opzoeken zoals die zich hebben ontwikkeld op de voedsel- en kalkrijke kleigrond van Het Bos. Onder het al goed op leeftijd komende loofbos van zomereik, gewone esdoorn, beuk en es doet het zeer natuurlijk aan.
OV: van Amsterdam RNet bussen 347 en 357, uitstappen halte Kruiskerk, Amstel¬veen. Vanhier in westelijke richting lopen via de Charlotte van Montpensierlaan,
spoorlijntje over en vervolgens de Nieuwe Karselaan naar de Amsterdamseweg (= ca. 10 min.). We verzamelen om 10.00 uur op de hoek Amsterdamseweg/Oude Karselaan in Amstelveen (dit is dicht bij de banpaal bij Park de Braak en het Van Leergebouw). Vanhier lopen we naar de sneeuwklokken. Daar onze wandeling gedeeltelijk over ruiterpaden gaat wordt daarvoor geschikt schoeisel aanbevolen. Onderweg kijken we naar alles wat bloeit en ons verder boeit.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Hoek Amsterdamseweg/Oude Karselaan in Amstelveen
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina