Datum: 
dinsdag 14 november 2017 20:00
Type activiteit: 
Determinatie

Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan
is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden
naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij
helpen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidingsonderzoek
van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn
niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder
zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast. Tot 1990
broedden er geen kerkuilen meer in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerkgroep
gestart en fanatiek aan de slag gegaan met timmeren en ophangen
van nestkasten. En met succes. Op dit moment broeden er ongeveer 130 paar
kerkuilen in Noord-Holland. Er is een redelijk beeld van de verspreiding van de
muizen in de provincie, maar in de omgeving van Amsterdam zijn nog wat lacunes
(zie http://uilenballenpluizen.nl/NH/kaart.php). Om deze lacunes op te vullen
gaan we dinsdag 14 november en dinsdag 19 december uilenballen pluizen uit de
omgeving van Amsterdam.
Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf meenemen: een loep
en pincet.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Kantine DNO, Kruislaan 5, Amsterdam
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina