Datum: 
dinsdag 19 november 2019 20:00
Type activiteit: 
Determinatie

Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij helpen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Voor verspreidingsonderzoek van kleine zoogdieren zijn kerkuilen geschikte medewerkers. Ze zijn niet kieskeurig en eten de door veel roofdieren versmaadde spitsmuizen. Verder zijn ze honkvast en jagen alleen in de directe omgeving van de nestkast. Tot 1990 broedden er geen kerkuilen in Noord-Holland. Rond die tijd is de kerkuilenwerkgroep gestart en fanatiek aan de slag gegaan met timmeren en ophangen van nestkasten. En met succes. Op dit moment broeden er ongeveer 130 paar kerkuilen in Noord-Holland. Er is een redelijk beeld van de verspreiding van de muizen in de provincie, maar het blijft natuurlijk interessant om te zien hoe de muizenstand en met welke soorten zich ontwikkeld. Om deze trends te onderzoeken gaan we dinsdag 19 november en dinsdag 17 december uilenballen pluizen uit de omgeving van Amsterdam. Determinatietabellen en tandenborstels zijn aanwezig. Zelf meenemen een loep en pincet.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Kantine DNO, Rozenburglaan 5, Amsterdam
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina