Datum: 
zaterdag 23 november 2019 10:00
Type activiteit: 
Excursie

Zaterdag 23 november willen we kijken welke vissoorten voorkomen in de slotgracht van Fort bij Edam. Het fort behoord tot de Stelling van Amsterdam en is gebouwd in de periode 1880-1920 ter verdediging van de zeesluis te Edam. Het fort is gebouwd op zand. Hiervoor is de veenbodem afgegraven en is per schip zand aangevoerd. Hierdoor is het voor ons mogelijk met waadpak in de gracht te kunnen staan om te vissen. Sinds 1986 heeft Staatsbosbeheer het fort in beheer. Nadat de slotgracht bemonsterd is zullen we ons een stukje verplaatsten naar De Zandbraak. Zoals de naam braak al aangeeft is ooit de Zuiderzeedijk hier bezweken.
In 1866 is De Zandbraak weer ingepolderd en als boerenland gebruikt. Dit 13 hectare groot gebied is ook in beheer van Staatsbosbeheer en in 2012 opnieuw ingericht. In De Zandbraak is een geleidelijke overgang gemaakt van diep naar ondiep water, natte en droge slikken, riet en grasland. Door deze geleidelijke overgangen is het gebied heel aantrekkelijk voor weidevogels, lepelaars en steltlopers, maar ook voor kleine zoogdieren. Via een visvriendelijke faunapomp
kunnen vissen De Zandbraak in- en uitzwemmen. De Zandbraak heeft een eigen waterbeheersing met een natuurlijk peilbeheer. Dit betekent dat alleen regenwater en grondwater (kwel) het gebied voeden met water. Voor de herontwikkeling was de tiendoornige stekelbaars hier bekend. Spannend welke soorten er inmiddels gevestigd hebben!
Meenemen: schepnet, waadpak/laarzen, regenkleding, lunch. Extra netten zullen aanwezig zijn, evenals cuvet en determinatiegids.
Locatie: we verzamelen om 10:00 te Fort bij Edam (Oorgat 10, Edam) waar een parkeerplaatsje is.
Deelnemers dienen zich aan te melden bij Geert Timmermans via harmat4@xs4all.nl. Er is plek voor 20 personen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Fort bij Edam (Oorgat 10, Edam)
Contactpersoon: 
Geert Timmermans via harmat4@ xs4all.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina