Datum: 
zondag 4 augustus 2019 10:10
Type activiteit: 
Natuurwandeling

We maken een wandeling door het veenweidegebied Varkensland in Waterland. We lopen over het Laarzenpad van Watergang naar Broek-in-Waterland. Onze veenweidegebieden staan voor een ingrijpende verandering. De diepe ontwatering –het water staat veelal 60 cm onder het maaiveld in Waterland- verteert het veen en zorgt voor bodemdaling. Dit kan niet lang meer zo doorgaan.  Maar een hoge waterstand maakt het moeilijk om met een goed inkomen te boeren. Hoe nu verder? We lopen dwars door het Varkensland. Hier staat het water op het peil van de Waterlandse boezem; dat is een minder diepe ontwatering. Veel land is eigendom van Staatsbosbeheer. Het wordt beheerd voor weidevogels en rietmoeras. We kijken hoe het met de veeteelt en de natuur gaat.
Start excursie: om 10.10 uur bij bushalte Watergang Dorp, Reismogelijkheid 1. Vanaf CS met EBS lijn 305, vertrek 9.49 uur, aankomst 10.02 uur. Reismogelijkheid 2. Vanaf station noord met EBS lijn 307, vertrek 10.05 uur, aankomst 10.09uur. In Broek-in-Waterland nemen we de bus terug. De dienstregeling kan veranderd zijn. Controleer daarom vóór vertrek de actuele bustijden. In Watergang is geen café meer. In Broek-in-Waterland kunnen we uitrusten bij een kop koffie of met een pannenkoek.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Bushalte Watergang Dorp
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina