Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Om de excursies of een lezing zo veilig mogelijk te maken voor alle deelnemers zijn er de volgende regels:
•    U geeft zich van tevoren op per mail bij de excursieleider.
•    U komt niet als u zich niet lekker voelt, koorts, of andere corona-symptomen heeft.
•    Tijdens de excursie houdt u minimaal anderhalve meter afstand van de andere deelnemers.
•    Instructies van de excursieleider worden zonder gedoe opgevolgd.
•    Leen geen kijkers of andere materialen uit, maar neem voor de zekerheid wel handgel mee.
•    U bent zelf verantwoordelijk maar kan een ander wel aanspreken als die zich niet aan de regels houdt.
•    Voor alle excursies geldt een maximum aantal deelnemers. Dit kan per excursie verschillen.

 

KNNV Afd. Amsterdam hanteert de nationale richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.

Het bestuur hoopt dan ook dat u dat blijft doen, met gezond verstand en in achtneming van alle maatregelen die nodig zijn om verspreiding van Covid 19 te voorkomen.
Het bestuur is blij met het initiatief van Paul van Deursen om mooie ervaringen regelmatig met u te delen in een nieuwsbrief. Dus als u wat moois of bijzonders ziet, laat het weten, stuur het naar Paul. (ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl).

 

Corona richtlijnen landelijke KNNV totdat andere richtlijnen gelden:
 

– Volg de overheidsmaatregelen en de plaatselijke verordeningen Afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt, mogen vanaf 1 juni weer meer mensen samenkomen. Maar mogelijk worden alle maatregelen ook weer strenger als de besmettingsgraad toeneemt.

– De overheidsmaatregelen zijn leidend, samen met de afspraken binnen de
diverse veiligheidsregio's. We zijn kwetsbare mensen.

- Werk en blijf zoveel mogelijk thuis
- Vermijd drukte
- Blijf thuis bij klachten van jezelf of familieleden
- Houdt 1,5 meter afstand
- Was (vaak) je handen
- Laat mensen zich vooraf aanmelden
- Sta geen deelname toe als mensen klachten hebben zoals koorts en verkoudheid.
- Niet carpoolen
- Wissel geen verrekijkers, koffiemokken en andere materialen met elkaar
uit.

– Maar wees wel actief, dus daarom ter inspiratie voorbeelden wat je wel kunt doen.
Organiseer:

- geef stoepplantjes een naam
- een fotowedstrijd
- een online natuurquiz, met elke week een vraag (en antwoord op de website)
- maak prachtige nieuwsbrieven met mooie verhalen en foto's
- deel of ruil natuurboeken
- deel informatie en foto's via sociale media en website.
- wandel in tweetallen
- zoek een natuurwandelmaatje voor mensen die alleen zijn

De KNNV doelgroep bestaat uit veel mensen die vallen in de risicogroepen (leeftijd / evt. onderliggende kwalen). Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

Reactie van het bestuur op de Groenvisie 2050

Van Groen Platform Amsterdam kreeg het bestuur de vraag om de reageren op de Groenvisie 2050 Amsterdam van wethouder Laurens Ivens (portefeuilles Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn). Het stuk is te vinden op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/inspraak-groenvisie-2050-leefbare-stad/

Onderaan de pagina kunt u de reactie van het bestuur van de afdeling als Word document vinden op de Groenvisie 2050 van Gemeente Amsterdam,  als Word-document. Dit stuk werd gestuurd naar de wethouder en zal ook verwerkt worden in een gezamelijke reactie van Groen Platform Amsterdam.

 
Nieuwe flyer

Wij hebben een nieuwe folder en een flyertje. Deze bevinden zich onderaan deze pagina en kunnen daar gedownload worden.

Extra Algemene Ledenvergadering

25 mei 2019 - Op de Extra Algemene Ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Wij zijn verheugd dat alle vrijgekomen bestuursfuncties vervuld zijn. Guus Muller is tot voorzitter gekozen, Carla Kuit tot secretaris en Fons Bongers tot penningmeester. Wim Hoogendoorn ten slotte is algemeen bestuurslid geworden. Daarmee komt het bestuur voor het eerst sinds jaren aan haar statutair minimum bezetting. Christiane Baethcke en Martin Camphuijsen blijven aan als algemeen bestuurslid.
Statutair is Jan Timmer afgetreden. Hij was niet herkiesbaar. Paul van Deursen is afgetreden als penningmeester. Verder heeft Christiane Baethcke haar functie als waarnemend secretaris neergelegd. Zij wou echter wel bestuurslid blijven.

11 september 2017 - Nieuw bestuurslid Martin Camphuijsen

16 september 2016 - Op de Plantage Muidergracht 123 is de plaquette Eli Heimans feestelijk onthuld.

12 maart 2016 - Op de Algemene ledenvergadering wordt Geert Timmermans tot erelid benoemd van de verenigingOorkonde erelidmaatschap Geert Timmermans

Oktober 2015 - Het herbariumnateriaal van Ger van Zanen is ondergebracht bij Herbarium Frisicum in Wolvega 

2 oktober 2015 - Wij hebben een nieuwe werkgroep: Werkgroep Stadsnatuur, coördinator Jan Willem Wertwijn

2 oktober 2015 - Nieuw bestuurslid Christiane Baethcke

Sinds 11 juni 2015 houdt ook Christiane zich met onze website bezig, samen met Geert Timmermans is ze nu webmaster

17 maart 2015 - Erelid Ger van Zanen overleden

Deel deze pagina