Naam: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Amsterdam

RSIN/fiscaalnummer ANBI: 814687763

Contact: secretaris@amsterdam.knnv.nl

Doelstelling: de KNNV, afdeling Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie (zie ook Meerjarenbeleidsplan) en telt ongeveer 300 leden en heeft als doelstelling: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming en heeft zes eigen werkgroepen

Beleidsplan: zie Meerjarenbeleidsplan, d.d. 16-01-2010

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: zie Bestuur

Beloningsbeleid: is niet van toepassing, het werk gebeurt op basis van vrijwilligheid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie de verschillende jaarverslagen in de Blaadjes
Financiële verantwoording: zie verslag financiën KNNV  Blaadje 1 2016, Blaadje 1 2017, Blaadje 1 2018.

Deel deze pagina