Door de coronapandemie kunnen wij dit jaar geen gebruik maken van de kantine van de nieuwe Ooster, wij houden onze werkavonden tegenwoordig in het Huis van de wijk in Geuzenveld, het Pluspunt. Adres is Albardakade 5-7. Voorlopig zijn de bijeenkomsten op woensdagavond van 19.30 – 21-30 uur. Wij werken voorlopig in verband met de pandemie niet met de microscoop maar determineren met de veldgidsen. Mochten het soorten zijn die microscopisch uitgezocht moeten doen we dat thuis.

Nieuwe leden van harte welkom, wel eerst contact opnemen! Tel. 06-13580780

 

De  paddenstoelenexcursies van 2019

Op 14 februari hadden wij al onze eerste paddenstoelenexcursie, gehouden in het Sloterpark en het Ruige Riet. 49 soorten, een mooie lijst zo vroeg in het jaar.

2018

Minicursus Paddenstoelenmicroscopie

Op 29 januari zijn we gestart met een minicursus paddenstoelenmicroscopie. In beginsel had deze cursus een open einde, het was immers een pilot en ik wist niet, hoe lang wij nodig zouden hebben.  In totaal hebben wij 4 avonden over deze cursus gedaan. De animo was groot, wij hadden 12 aanmeldingen. Cor Ooms heeft met zijn gedegen technische kennis van de microscopie een grote bijdrage aan het slagen van de cursus geleverd, Lida den Ouden heeft ons met haar grote ervaring in de microscopie geholpen met de begeleiding van de cursisten. Uiteindelijk is het iedere cursist gelukt, een om een goed preparaat te maken en de belangrijke kenmerken onder de microscoop te zien. Het is een succesvolle cursus geweest, het enthousiasme van de deelnemers was groot. Meerdere deelnemers hebben aangegeven er zeker mee te zullen doorgaan.

Deze cursus zal zeker nog een keer gegeven worden, en dan waarschijnlijk enkel voor leden die in het bezit zijn van een microscoop.Microscopie cursus

De  paddenstoelenexcursies van 2018

Door de droogte zijn de van tevoren aangekondigde excursies niet doorgegaan, wel hadden we nog twee pop-up paddenstoelenexcursies.

22 december 2018 pop-up paddenstoelenexcursie Amsterdamse Bos, Duizendmeterweg

6 december 2018 pop-up paddenstoelenexcursie Lange Bretten 42 soorten

 

 

De  paddenstoelenexcursies van 2017

Wij hadden 2017 10 paddenstoelenexcursies, ervan waren 8 pop-up paddenstoelenexcursies.

2 april 2017 Bekerzwammen-excursie in Geuzenveld-Slotermeer (9 deelnemers)

13 april 2017 Morielje-excursie in het Geuzenbos (8 deelnemers)Excursie Elswout 13 augustus 2017

10 juli 2017 Pop-up paddenstoelenexcursie Westgaarde (8 deelnemers)

29 juli 2017 Pop-up paddenstoelenexcursie De Nieuwe Ooster (8 deelnemers)

13 augustus 2017 Pop-up paddenstoelenexcursieLandgoed Elswoud (9 deelnemers)

21 september 2017 Pop-up paddenstoelenexcursie Lange Brettten  (12 deelnemers)

4 oktober 2017 Pop-up paddenstoelenexcursie Radioweg (12 deelnemers)

20 oktober 2017 Paddenstoelenexcursie Koningshof met Alfons Vaessen (20 deelnemers)

14 november 2017 Paddenstoenexcursie Amsterdamse bos (20 delnemers)

16 november 2017 Pop-up Wasplaten Pop-up paddennstoelenexcursie (7 deelnemers)

 

 

 


De Pop-up paddenstoelenexcursies van 2016

9 juli 2016 Parkeerplaats Volkstuincomplex De Bretten, Amsterdam Seineweg (9 deelnemers)

24 augustus 2016 Eendrachtspark en omgeving (4 deelnemers)

27 oktober 2016 Park de Kuil (10 deelnemers)

3 november 2016 Volkstuincomplex Rust en Vreugd  (10 deelnemers)

10 november 2016 Brettenzone, stukje Laarsenpad van de Seineweg naar de Sportvelden (8 deelnemers)

17 november 2016 Heemtuin Sloterpark en omgeving, erna determinatie van korstzwammen in de Drijfsijs (4 personen)

24 november 2016 Volkstuincomplex Rust en Vreugd,  erna determinatie van korstzwammen in de kantine (10 deelnemers)

1 december 2016 Reigersbos, Ruige Hof, erna determinatie van van korstzwammen bij Els Trautwein (5 personen)

 

 

 

Deel deze pagina