Ontstaan:

De werkgroep Stadsnatuurbeheer is opgericht in 2015 vanuit de "Werkgroep Spoorzicht". Deze werkgroep heeft 16 jaar lang een 3,5 hectare groot voormalig sportpark in Diemen beheerd als natuur. Zij doet dat zonder subsidie. Met inkomsten uit excursies en lezingen worden gereedschapskosten betaald.
De doelen van de Werkgroep Spoorzicht zijn overgenomen en aangepast voor de Werkgroep Stadsnatuurbeheer, om in een grotere regio, met bestaande en nieuw te vormen groepen uitwisselbaar te zijn. De hoop is dat zich meer beheerwerkgroepen aansluiten bij de werkgroep Stadsnatuurbeheer, zodat de leden onderling kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Hooien op Spoorzicht

Doelstellingen:

Het bevorderen van stadsnatuur en ecologische verbindingen tussen bestaande stukken groen. Bewustwording kweken door het verzorgen van educatieve en praktische excursies. Kinderen dicht bij huis in aanraking brengen met natuur. Het (doen) uitvoeren en kunnen overdragen van beheer (theorie, praktijk en experiment). Adviezen uitwisselen en het volgen en zo nodig bespreken van groenbeleid van of met derden. Overleg met terreineigenaar (bij Spoorzicht de gemeente Diemen).

Activiteiten:

Werkdagen, inventarisaties, excursies en lezingen organiseren. Op dit moment vooral op, in en over Spoorzicht.
http://werthof.home.xs4all.nl/vangemertplein/index.html

Informatie:

Jan Willem Wertwijn
knnv.stadsnatuurbeheer@xs4all.nl

Deel deze pagina