Werkgroep vissen, amfibieën en reptielen

Doelstelling
Opgericht in 2010. Doel van de werkgroep is een stimulerende gelegenheid te bieden naar de studie van vissen, amfibieën en reptielen. In de werkgroep zijn beginners en kenners van harte welkom. Het is de bedoeling dat de werkgroepleden hun kennis vergroten en delen en dat ze ervaring kunnen opdoen met het inventariseren, determineren, monitoren en het beschermen van diverse soorten vissen, amfibieën en reptielen.Ringslang

Activiteiten
De activiteiten van de werkgroep zullen voornamelijk gericht zijn op het verzamelen van veldgegevens om zo een bijdrage te leveren naar het in kaart brengen van de verspreiding van de zoet- en zoutwatervissen, amfibieën en reptielen in Noord-Holland en in het bijzonder die van Groot-Amsterdam. Daarnaast kunnen er gerichte veldexcursies worden georganiseerd naar binnen- en buitenland.
Per jaar zal er een aantal werkavonden worden georganiseerd. Gedurende de werkavonden wordt de nadruk gelegd op kennisoverdracht in de vorm van lezingen over de morfologie, ecologie, leefgebieden, gedrag en het beschermen van de diergroepen. Maar ook het leren determineren van bijvoorbeeld visbroed kan de revue passeren.
Iedereen die zich wil gaan bezighouden met de studie van deze soortgroepen is welkom. De werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen werkt in haar activiteiten nauw samen met het RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en Landschap Noord-Holland.

Informatie
Wie belangstelling heeft voor de werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en graag eens wil komen kennismaken of zich wil aanmelden, wordt verzocht contact op te nemen met:

Geert Timmermans
harmat4@xs4all.nl

Excursie verslagen
Vaarexcursie Botshol, 12 september 2015: zie verslag

Voor meer verslagen zie de link: https://www.ravon.nl/Help-mee/Werkgroepen/Werkgroep-vissen-amfibie%C3%ABn-en-reptielen-Noord-Holland

Deel deze pagina