Datum: 
woensdag 25 oktober 2017 20:00
Type activiteit: 
Lezing

woensdag 25 oktober, aanvang 20.00 u

Lezing ‘De toekomst van de natuur in Nederland’ door Frank Berendse

Samenvatting lezing

In de grote natuurgebieden in Nederland gaat het redelijk goed. Er zijn soorten die langzaam verdwijnen en soorten die het erg goed doen. Maar op het boerenland voltrekt zich een drama dat nog steeds niet tot een einde is gekomen.  Niet alleen verdwijnen de weidevogels en de bloemen langs de sloot, maar ook veel wilde soorten die functies vervullen die voor het boerenbedrijf onmisbaar zijn, zoals bestuiving, biologische plaagbestrijding en handhaving van de bodemvruchtbaarheid. De enige manier om deze problemen op te lossen is een fundamentele koerswijziging. De consument moet gaan betalen voor de grote problemen die de huidige landbouw tot gevolg heeft. Dat kan alleen door voedingsmiddelen een stuk duurder te maken, wanneer deze met veel bestrijdingsmiddelen of geïmporteerd veevoer worden geproduceerd. Pas dan ontstaat een substantiële, want door de prijs gedreven verschuiving in het koopgedrag van consumenten. Iedere stap die de boer dan zet op weg naar een schoner bedrijf levert hem een grotere afzet op, een beter inkomen, maar vooral een veel breder maatschappelijk respect. 

Biografie

Frank Berendse is hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit. Hij schreef zo’n 300 wetenschappelijke artikelen over de biodiversiteit op het boerenland, de gevolgen van biodiversiteitsverlies, de lange-termijn veranderingen in graslanden, bossen en heidevelden en de wisselwerking tussen klimaat en de toendra in Siberië. Hij adviseerde onder meer het kabinet en de Europese Commissie over het nieuwe Nederlandse natuurbeleid en het Europese beleid voor het gebruik van neonicotinoïden. Hij schreef Natuur in Nederland dat inmiddels als het standaardwerk over de Nederlandse natuur wordt beschouwd, en het boekje ‘Wilde apen’ dat handelt over de toekomst van de natuur in Nederland.

Het Kristal, Distelvlinderlaan 200, 7323 XB Apeldoorn

Entree € 2,50 (leden KNNV en IVN gratis)

 

Opgeven bij: Jan den Held, jdenheld@lijbrandt.nl , tel. 0575-517750

 

 

 

Georganiseerd door: 
Contactpersoon: 
Jan den Held, jdenheld@lijbrandt.nl , tel. 0575-517750
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina