Onze afdeling organiseert regelmatig cursussen op het gebied van de veldbiologie, zowel algemene cursussen als gespecialiseerde cursussen en zowel voor gevorderden als voor beginners. Alle cursussen worden samen met IVN Apeldoorn ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd. Zie het pop-up menu onder Cursussen voor de actuele planning.

Roofvogels
Tijdens de cursusavond maak je kennis met een aantal roofvogels die je in Nederland regelmatig kunt tegenkomen, zoals  buizerd, bruine kiekendief, havik, sperwer, torenvalk, zeearden en visarend. Bij de aansluitende excursie gaan we op zoek naar vogels in het algemeen en naar roofvogels in het bijzonder . Gepland voor 2019.

Weidevogels herkennen en observeren
Baltsende kieviten en foeragerende grutto's zijn beeld- en sfeerbepalend voor deze cursusavond. Naast beeld en gedrag komen ook onderwerpen als voedsel, trek, bedreigingen en bescherming aan de orde. Tijdens de excursie naar  de oude Zuiderzeepolder Arkemheen (Natura-2000 gebied) gaan we de vogels observeren in hun leefomgeving tijdens de broedperiode. Weer gepland voor 2020

Winterwatervogels
Veel eendensoorten die in het hoge noorden broeden overwinteren in onze omgeving. Prachtvogels als smienten, wintertalingen of grote zaagbekken versieren onze wateren en maken het “vogelen” ook in herfst en winter tot een feest. Deze oriënterende cursus bestaat uit een avondbijeenkomst en aansluitend een excursie. Tijdens de excursie gaan we de vogels kijken op locaties langs de IJssel.

Minicursus riet- en moerasvogels: vogels spotten in Nationaal Park Weerribben-Wieden
Nederland is een deltagebied van rivieren en bezit hierdoor veel moerassen. In de cursus Riet- en moerasvogels laten wij je kennismaken met de belangrijkste soorten. Bijvoorbeeld zangvogels zoals rietzanger, kleine karekiet, de fraaie blauwborst en baardman. Maar ook de mysterieuze roerdomp en de kleurrijke purperreiger. Tijdens de excursie gaan we de vogels kijken op locaties rondom het grote moerasgebied de Weerribben. Gepland 2020

Kennis maken met vogels rondom uw huis.
Vogels zijn er altijd en overal. Altijd al willen weten welke vogels uw tuin bezoeken en hoe u het hele jaar door van uw tuin een echt vogelparadijs kunt maken? Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Schrijf dan in op deze cursus. Na het volgen van deze cursus herkent u voortaan veelvoorkomende vogels in uw eigen tuin, op uw balkon of in het park en beleeft u dat vogelfeest na deze cursus intenser! Gepland 2019

Maak kennis met de wondere wereld van libellen
Doel van deze cursus is het, in woord en beeld, bijbrengen van kennis over de fascinerende ontwikkeling en levenswijze van juffers en echte libellen en het herkennen van de meest voorkomende soorten. Ook een boeiende film en enkele doe-activiteiten staan op het programma.
De cursus is opgezet voor een breed publiek en gaat hoofdzakelijk over de  in onze omgeving vliegende soorten.

Vlindercursus
Meer weten over … vlinders? U krijgt in beeld en woord informatie over de levenswijze en de typerende leefomgevingen van vlinders. De presentaties leggen de nadruk op de overdag vliegende soorten die in onze omgeving voorkomen en hun voedsel- en waardplanten. Ook wordt aandacht besteed aan de actuele vliegtijden en aspecten van een 'vlindervriendelijke' tuin. Het programma is gevarieerd, informatief en interactief. Voor de goede orde: dit is géén systematische determinatiecursus. De excursies zijn verdeeld over mei (voorjaarsvliegers) en augustus (zomervliegers). Gepland 2019

Hoe heet die plant? Determineren van wilde planten
Wilde je altijd al meer weten over planten? De Apeldoornse afdeling van de KNNV start in juli 2018 weer de cursus ‘Hoe heet die plant?’ In vier binnen- en twee buitenlessen zullen we bezig zijn met een mix van theorie en vooral praktijk.Het kijken naar planten (met of zonder loep), het leren kennen van de terminologie en het leren gebruiken van de Flora heeft als resultaat dat je zelfstandig een plant op naam kunt brengen. Met de naam als sleutel kun je veel meer over die plant te weten komen en gaat er een plantenwereld voor je open!Deel deze pagina