Lidmaatschap: contributie en opzegging
Als lid van de afdeling Apeldoorn  bent u automatisch lid van de landelijke vereniging met ruim 8000 leden. De landelijke vereniging bestaat uit ruim 50 afdelingen verspreid over het gehele land. De leden ontvangen het verenigingsblad Natura met onder andere informatieve artikelen over natuur en natuurbescherming.

Het afdelingsblad De Vier Jaargetijden is het mededelingenblad van de KNNV afdeling Apeldoorn en verschijnt 4 maal per jaar. Het blad bevat onder meer alle activiteiten van de afdeling. Het blad is ook digitaal beschikbaar onder de knop 'overige info' of via deze link.

De contributie bedraagt:
Leden: € 32,00
Huisgenootleden: € 18,00
Jeugdleden (jonger dan 25 jaar): € 15,00

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (wordt definitief als dit per e-mail bevestigd is) en wel per 1 januari met een opzegtermijn van 2 maanden (dus uiterlijk 31 oktober). Betaling voor 1 februari van het lopend jaar op IBAN rekeningnummer NL88 TRIO 0338 7457 34 , ten name van KNNV Afd. Apeldoorn te Apeldoorn.

Contributiereductie is mogelijk voor leden die gebruik kunnen maken van RegelRecht.

Wil je lid worden of wil je informatie over het lidmaatschap, neem dan contact op met Jan Noorlander, 055-5331497, ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl

Deel deze pagina