Werkgroep Sprengen en Beken
Naast het algemene doel van de werkgroep, de studie naar de flora en fauna in en rond de Apeldoornse sprengenbeken, is het project “Monitoring Koningsbeek 2013-2015” gestart. Het stroomgebied van de Koningsbeek is, in opdracht van de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe, tussen de Zwolseweg en de Stadhoudersmolenweg aangepast. De beek is tevens geheel bovengronds gebracht. Na voltooiing is het oude beektraject tussen de Kostverloren en de Hogekampweg gedempt. Voor de werkgroep Sprengen en Beken een goed moment om in de komende jaren het natuurlijke herstel van de beek op de voet te gaan volgen. Inmiddels is begonnen met de inventarisatie van het planten- en dierenleven in en rondom de nieuw gesitueerde Koningsbeek. De inventarisaties vinden op dit moment mede plaats door deskundige leden van andere KNVV werkgroepen zoals die van de paddenstoelenwerkgroep en de plantenwerkgroep. De Werkgroep Sprengen en Beken concentreert zich op het meten van o.a. de waterkwaliteit alsmede het monitoren van de aanwezige macrofauna in de beek en haar omgevng. Een nadere beschrijving van deze onderzoeken treft u hieronder aan.


Meting van de waterkwaliteit
De meting van de waterkwaliteit geschiedt aan de hand van een aantal tests die betrekking hebben op b.v. de zuurgraad, de hardheid, het nitraat/nitriet gehalte etc. etc. Ook de watertemperatuur, de stroomsnelheid en de waterdiepte worden gedocumenteerd.


Voor het uitvoeren van een aantal meer geavanceerde testen krijgt de werkgroep ondersteuning van het Waterschap. Denk hierbij b.v. aan het bepalen van het zuurstofgehalte.


Bepaling van de waterkwaliteit aan de hand van de aanwezigheid van waterdieren.
Aan de hand van het voorkomen van bepaalde waterdieren kan vrij nauwkeurig de kwaliteit van het water bepaald worden. Van een aantal waterdieren is bekend dat ze alleen in schoon water voorkomen. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende leefgemeenschappen moeten alle te onderscheiden Habitats bemonsterd worden. Dat betekent dat niet alleen het aantal waterdieren in het vrij stromende water, maar ook die leven tussen de oever- en andere waterplanten, op en tegen het wateroppervlak en in- en bij de bodem onderzocht gaan worden.

De onderzoeken vinden afwisselend plaats op drie van tevoren vastgestelde meetpunten. Alle verkregen gegevens worden in een verslag opgenomen.
 


Realisatie KoningsbeekMobiel lab waterschap
Onderzoek werkgroep S&BNieuw traject Koningsbeek
Vistrap in de KoningsbeekWaterschorpioen

Deel deze pagina