maandag 25 maart 2019

Applicatiecursus Sprengen en Beken

 

Mede door vragen van leden van de werkgroep Sprengen en Beken is besloten een korte aanvullende cursus te gaan organiseren. Omdat we eerst willen ervaren hoe zoiets wordt ontvangen, maken we deze applicatiecursus de eerste keer beperkt toegankelijk; alleen voor leden van de KNNV afdeling Apeldoorn.

Deze cursus wordt gegeven op twee maandagavonden. De bijbehorende excursies van een dagdeel zijn op twee zaterdagen.

Tijdens de eerste avond besteden we aandacht aan de geologie van Nederland, van de Veluwe en specifiek het voorkomen van boven- en ondergronds water en het gebruik daarvan door de industrie in de loop van de eeuwen.

De daaropvolgende eerste excursie besteedt aandacht aan de tijdens de eerste avond benoemde aspecten.

 

De tweede avond is gewijd aan de flora en fauna in en direct bij de sprengen en beken.

De tweede excursie die daarop volgt, behandelt het bestuderen van de macrofauna van waterlopen en het door middel daarvan bepalen van de waterkwaliteit door gebruikmaking van de methode Cuppen.

 

Als je interesse hebt om aan de hierboven genoemde activiteit deel te nemen, meld je dan aan bij

Hans van Eekelen, tel.: 055-5330988, email: hans.veek@gmail.com

De cursusdata zijn:

1ste avond      : maandagavond 25 maart 2019;

1ste excursie   : zaterdag 30 maart 2019;

2e avond         : maandagavond 1 april 2019;

2e excursie     : zaterdag 6 april 2019.

De twee cursusavonden worden gehouden in Wijkcentrum ORCA, Germanenlaan 360, 7312 JJ Apeldoorn. Aanvang 20:00 uur in zaal 1.

Deel deze pagina