zaterdag 1 februari 2020

KNNV-lezing 'Hoe verder met de Veluwe' -  2 april 2020, door Michiel Hegener

Vanwege het Corona-virus is de lezing afgelast.

De lezing wordt waarschijnlijk verschoven naar het najaar.

 Hoe verder met de Veluwe

De Veluwe - de ecologische en hydrologische eenheid tussen Randmeren, IJssel, Rijn en de provinciegrens met Utrecht – kent veel  problemen: verdroging door grondwateronttrekking en drainage, een veel te hoge toegankelijkheid voor toeristen en nog steeds veel dennenakkers die vrijwel waardeloos zijn voor de biodiversiteit. In de hoge, zanderige delen hebben decennia van stikstof- en zwaveldepositie gezorgd voor afbraak van de natuurlijke mineralen met funeste gevolgen voor de flora, de insecten en de dieren die zich daarmee voeden.

Maar er zijn ook kansen om daar wat aan te doen, mits de zone rond het zand-heide-bosgebied (CVN) bij de planvorming  wordt betrokken. Daar zijn grote kwelzones te herstellen (deels gebeurt dat al) waar voedselrijke zones kunnen komen voor het wild. Daar gaat in de komende jaren veel landbouwgrond verdwijnen, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe natuur, natuurinclusieve landbouw en houtplantages. Een rijke cultuurhistorie is er al. Zo kan tussen het CVN en de Randmeren, IJssel, Rijn en provinciegrens een brede krans van 60.000 hectare ontstaan met veel mogelijkheden voor toerisme en verblijfsrecreatie. En tegelijkertijd kan het CVN (100.000 hectare) weer een echt wild natuurgebied worden: nog altijd vrij toegankelijk  voor toeristen, maar zonder fiets- of wandelpaden, zonder bordjes en zonder bungalowparken, dus veel avontuurlijker - en veel rustiger, ook voor het wild.

Hoe deze omvorming in de komende 50 jaar kan worden uitgevoerd wordt duidelijk gemaakt door journalist Michiel Hegener, sinds 1995 auteur van de ANWB Veluwegidsen en van het in 2019 verschenen Ons wilde oosten 2.0 – De toekomst van de Veluwe.
http://www.michielhegener.nl

Donderdag 2 april 2020, 20.00 uur,
Locatie: Bronkerk te Ugchelen
Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen

Zaal open 19:30
Entree € 2,50 (leden KNNV en IVN gratis)
Aanmelding verplicht: email naar : knnv_lezing@outlook.com

Deel deze pagina