vrijdag 24 april 2020

Op vrijdag 24 april is aan Ineke Klaver een koninklijke onderscheiding – lid in de Orde van Oranje Nassau - toegekend voor haar maatschappelijke verdiensten voor de NVD  (Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners) en KNNV Apeldoorn. Het initiatief daartoe is genomen vanuit de NVD en als KNNV hebben wij deze voordracht van harte ondersteund. 

Ineke is al jaar en dag een drijvende kracht binnen onze Vogelwerkgroep die in 2018 haar 25 jarig bestaan heeft gevierd o.a. met de verkiezing van de Boomklever als vogel van Apeldoorn. Daarnaast is zij jarenlang lid van het bestuur van de afdeling geweest en ook nu nog steeds actief in de redactie en als stille kracht altijd aanwezig voor hand- en spandiensten waar dat nodig is.

In deze bijzondere tijd zal de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op een nader te bepalen moment later dit jaar plaatsvinden. 

's Middags heeft onze voorzitter persoonlijk bij haar thuis een boeket bezorgd namens onze afdeling.

Deel deze pagina