woensdag 15 november 2017

Leden voor Leden extra, 15 november 2017

 

De ‘Leden voor Leden’-bijeenkomsten die we de afgelopen jaren hebben gehouden zijn een groot succes. Daarin praten we elkaar bij over onze activiteiten door middel van korte presentaties van elke werkgroep.

Sommige onderwerpen komen beter tot hun recht als je ze wat meer uit kunt diepen, en daarom hebben we besloten een extra avond te organiseren. Deze willen we openstellen voor een breder publiek, waartoe we de avond ook zullen aankondigen in andere media.

 

Het programma voor deze avond bestaat uit twee presentaties, door respectievelijk de Insectenwerkgroep (Gerrian Tacoma) en de Vogelwerkgroep (Paul Vermeulen).

 

Beekbergerwoud - Insectenwerkgroep

Duizenden jaren lang was het Beekbergerwoud een onbegaanbaar moerasbos. Omdat er in de 19e eeuw veel armoede in de streek heerste en landbouwgrond schaars was, werd in 1869 besloten het gebied te verkopen en in cultuur te brengen. In 1871 werd de laatste boom geveld. De bruikbaarheid voor akkerbouw viel tegen; doordat de bodem nog steeds veel boomwortels bevatte was ploegen zwaar. Bovendien zorgden aanwezige zaden en resten van struiken (zoals braam) ervoor dat de akkers snel dichtgroeiden. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen het Beekbergerwoud om te vormen naar weilanden afgewisseld met singels en houtwallen.

Rond 1992 besloot Natuurmonumenten vanwege het nog voorkomen van zeldzame bosflora om het cultuurland weer grotendeels in natuurbos met poelen en moeras om te zetten.

Na de eerste aankopen duurde het nog een flinke poos voordat dit natuurgebied enige vorm kreeg. In 2006 zijn de eerste serieuze werkzaamheden uitgevoerd, waarna een deel van het Beekbergerwoud opengesteld werd voor publiek. In 2012 is het gebied nogmaals onderhanden genomen, onder andere door verder afgraven van de vruchtbare bovenlaag van de bodem. Door deze ingrepen zag het Beekbergerwoud er begin 2013 vrij kaal uit, maar dit duurde maar kort. Jonge elzen schieten massaal op waardoor het gebied op sommige plekken al aardig doet denken aan het ondoordringbare woud uit de oude verhalen.

 

Vroege glazenmaker

Het Beekbergerwoud is dus volop in ontwikkeling en Natuurmonumenten wil deze ontwikkelingen graag op de voet volgen. Daarom is een grote groep vrijwilligers sinds 2014 bezig met het monitoren van diverse soortgroepen. Hier doet ook de insectenwerkgroep van KNNV Apeldoorn aan mee. Sinds 2014 inventariseren wij insecten in het Beekbergerwoud. Omdat het ondoenlijk zou zijn om het voorkomen van alle ruim 20.000 in Nederland voorkomende insectensoorten te onderzoeken beperken we ons tot vier soortgroepen, te weten libellen, dagvlinders, sprinkhanen en lieveheersbeestjes. De eerste drie soortgroepen vallen onder het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL), een instrument waarmee de effectiviteit van natuurgebieden beoordeeld wordt. De lieveheersbeestjes hebben we erbij genomen vanwege het lieveheersbeestjesproject van EIS Kenniscentrum Insecten dat in de periode 2015 t/m 2016 gehouden werd.

Tijdens de presentatie zullen we een selectie van de waargenomen insecten tonen. Daarnaast vertellen we iets over de geschiedenis en de herinrichting van het Beekbergerwoud.

 

Gierzwaluwen in Apeldoorn - Vogelwerkgroep

In 2016 en 2017 hebben we meegedaan met een door de Gemeente Apeldoorn opgezette inventarisatie van nesten van Gierzwaluwen. Gierzwaluwen broeden in gebouwen in spleten tussen dakranden, achter losse dakpannen, onder goten etc. De vogels verzamelen gedurende de dag voedsel en brengen dit rond de schemering naar de jongen. Hierbij vliegen ze eerst in groepen rond de nestlocaties en vliegen uiteindelijk naar binnen. Door waarneming van de groepen rondvliegende Gierzwaluwen is er een kans dat de nestlocatie gezien wordt.

In de presentatie beschrijven we de opzet en uitvoering van de inventarisatie waarbij we ook aandacht geven aan de broedbiologie van Gierzwaluwen. Van de in totaal 72 wijken zijn er door ons in totaal 8 geïnventariseerd. Hierbij hebben we elke wijk in teams per fiets doorkruist en activiteiten van Gierzwaluwen genoteerd. Op elke telavond hebben we Gierzwaluwen gezien, soms in grote aantallen. Ook zijn een behoorlijk aantal zekere en zeer waarschijnlijke nestlocaties gevonden. Tegelijkertijd hebben we de indruk dat maar een deel van de locaties gevonden is en we bespreken dan ook de voor- en nadelen van de gevolgde methode.

Diverse leden van de Vogelwerkgroep KNNV Apeldoorn doen ook mee aan de Sovon telling van stadsvogels (MUS: Meetnet Urbane Soorten). Hierbij wordt ook gekeken naar Gierzwaluwen. In de presentatie bekijken we wat het eventuele nut kan zijn van deze tellingen.

 

 Gierzwaluwen in nestkast

Gierzwaluwen in nestkast

 

woensdag 15 november, aanvang 20.00 u

De Groene Hoven, Koninginnelaan 280

 

 

Inlichtingen bij:Jan den Held, jdenheld@lijbrandt.nl , tel. 0575-517750

 

Deel deze pagina