Datum: 
dinsdag 19 september 2017 09:15 tot 12:30
Type activiteit: 
Excursie

We gaan naar landgoed Leusveld op zoek naar bekende en onbekende paddenstoelen.
Vertrek om 09.45 uur van de parkeerplaats bij dit landgoed.

Leusveld

In de mooie IJsselvallei ten zuidoosten van Apeldoorn ligt tussen Eerbeek en Brummen landgoed Leusveld. In deze sfeervolle omgeving met bos, akkers en weilanden geniet je van fraaie lanen in het parkbos met oude bomen en rododendrons.

Landgoed Leusveld ligt op een zandrug tussen de Rhienderse- en de Oekense Beek. In de herfst ontdek je in de graslanden en de bossen bijzondere paddenstoelen.

In de bossen zitten uilen en drie soorten spechten. De Vogelwerkgroep Arnhem maakte een bijzondere folder over de vogels die hier te 'spotten' zijn

Dieren op Leusveld

Ook zoogdieren voelen zich thuis op landgoed Leusveld. Das, ree, boommarter, bunzing en verschillende soorten vleermuizen kun je er tegenkomen. Er leven ook amfibieën en reptielen zoals de kamsalamander, de hazelworm en de ringslang. 

 

Natuurbescherming op Leusveld

Natuurmonumenten zorgt ervoor dat de dieren zich thuis voelen op Leusveld. Om verdroging tegen te gaan houden we kalkrijk kwelwater zo lang mogelijk vast. Hierdoor blijven bijzondere planten voor het gebied behouden. Ook herstellen we amfibieënpoelen en leggen nieuwe aan. Voor de kleine ijsvogelvlinder en andere vlindersoorten is een vlindercorridor aangelegd zodat diertjes zich beter kunnen verplaatsen.

Verbinding met andere natuurgebieden

De Rhienderse Beek en de Oekense Beek zijn nu de enige natuurlijke verbinding met het omliggende landschap van de Veluwe en de IJsselvallei. Natuurmonumenten probeert de eenheid te versterken met nieuwe gebiedsaankopen. Om het cultuurhistorische karakter te behouden knappen we de directe omgeving van het landhuis op. Wegen en paden worden onderhouden en er is een uitzichtpunt gepland bij de plas bij het Turfveen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vertrek station Velp om 09.15 uur
Kosten: 
geen
Contactpersoon: 
R.M. ten Hoedt 026-3230947 r.tenhoedt01@upcmail.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina