Ledenadministratie KNNV Arnhem

 

Ledenadministratie: Dick Radstake, Hogestraat 5, 6964 BD Hall,

e-mail: ledenadministratie@arnhem.knnv.nl

 

Lid worden? U kunt zich aanmelden op de website van KNNV Arnhem. (rechts bovenin “lid worden” aanklikken en het aanmeldingsformulier invullen).

 

Voordelen van het KNNV lidmaatschap:

  1. samen de natuur beleven en ontdekken
  2. gratis deelname aan excursies en lezingen
  3. 10% korting op alle boeken van de KNNV Uitgeverij
  4. ontvang 4x per jaar het ledenmagazine Natura
  5. ontvang elke week een e-mail nieuwsbrief (de “Postduif”) met alle activiteiten.
  6. korting op cursussen die door de afdeling georganiseerd worden
  7. ga mee met de reizen en kampen die de KNNV organiseert in binnen- en buitenland


De jaarlijkse contributie bedraagt:

€ 30,- voor gewone leden
€ 11,- voor huisgenootleden
€ 12,50 voor jeugdleden (t/m 25 jaar)

De contributie moet elk kalenderjaar uiterlijk 1 februari op de rekening van de KNNV Arnhem staan.
S.v.p. overmaken op bankrekeningnummer: NL28INGB0000905593 t.n.v. KNNV afd. Arnhem.
Na 1 februari wordt voor een aanmaning € 3,-  in rekening gebracht.

 

Opzegging lidmaatschap vóór 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie.
Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende contributieverplichting voort tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar.


Alle wijzigingen (adres, tel.nr., e-mailadres, enz.) graag doorgeven aan de ledenadministratie, zodat deze up-to-date blijft.

Deel deze pagina