Ontheffing Flora- en Faunawet.                                                               door Michel Zwarts.

 

Op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden dieren te vangen, planten te plukken, vangmiddelen bij je te hebben of nesten of verblijfplaatsen van beschermde dieren te verstoren. Voor onderzoek kan de minister ontheffing verlenen. De landelijke KNNV heeft zo’n aanvraag ingediend. Die aanvraag is toegekend. Dit betekent dat de KNNV de afdelingen kan machtigen om voor onderzoeksdoeleinden en voor één of meer soortgroepen ontheffing te verlenen van bepalingen in de FF-wet. De vereniging heeft op zijn beurt de afdeling gemachtigd om die ontheffing te verlenen.

Bij de machtiging gaat het om:

  • Plukken van beschermde inheemse planten
  • Vangen van beschermde inheemse zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, kevers, libellen, mieren en weekdieren en het doden van beschermde kevers, libellen, mieren en weekdieren.
  • Het vervoeren van de planten en dieren die hierboven zijn genoemd.

Als je voor onderzoek of inventarisatie een ontheffing wilt hebben, wil je me dan een mailtje of een briefje sturen en daarin aangeven waarvoor en voor welke soortgroepen je de ontheffing nodig hebt. Ik stuur dan de ontheffing samen met de papierwinkel die daar bij hoort.

 

De natuur is goud waard…..

Prachtige landschappen, insecten, vogels of wilde planten…Als lid van de KNNV geniet je daar van. Natuurstudie is een boeiende en heel zinvolle vrijetijdsbesteding, waar je je hele leven mee bezig kunt zijn.

Maar…niet iedereen is zich bewust van de waarde van de natuur. Gelukkig stoppen enthousiaste KNNV’ers heel veel tijd in het uitvoeren van tellingen, inventarisaties en vooral het rapporteren daarover in de vorm van wandelgids, verslag of dvd. En dat allemaal om de medemens te wijzen op het belang van de natuur. De Stichting Fondsen van de KNNV wil deze activiteiten dan ook graag financieel ondersteunen. Jaarlijks worden er door de Stichting subsidies verstrekt om afdelingsprojecten te verwezenlijken zoals een gids over stadsparken of een dvd over stadsnatuur. 

Maar… de middelen van de Stichting zijn beperkt. Graag zien wij ons vermogen groeien om nog meer KNNV-werk dankzij onze financiële steun mogelijk te maken. Zou je eens na willen denken over de mogelijkheid van een financiële bijdrage in de vorm van een eenmalige donatie of een periodieke gift?

Wat kunt u doen?

Kort gezegd: donateur worden van onze Stichting door een gift over te maken op rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV. De Stichting heeft een ANBI-status.  

Maar er zijn meer mogelijkheden om onze Stichting te steunen. Het Stichtingsbestuur geeft op verzoek graag nadere informatie. Informeer eens bij de secretaris of andere bestuursleden (Hein van Bohemen, Jelle Schuurmans, Chris Ankersmit, Ina Marbus-Hotho).

Stichting Fondsen KNNV

secr. Geoske Sanders, tel. 0318-417234 of email:gmsan@hetnet.nl

rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Best. 

___________________________________________________________________________

 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

KNNV

Postbus 310

3700 AH Zeist

Bezoekadres: Boulevard 12

email: bureau@knnv.nl 

www.knnv.nl

Persbericht

Zeist, 10 november 2011