In 2011 verscheen de inventarisatie van bovengenoemde parken in een boekwerkje dat uitgereikt werd tijdens de viering van het 105 jarig bestaan van de afdeling.

                                                                                                  

Voorwoord.
Aanleiding:105-jarig jubileum KNNV Arnhem, opzet en bedoeling van het boekje; het belang van deze inventarisatie, bijzonderheid van het stroomgebied van de Sint Jansbeek als onderdeel van het stuwwallandschap van de Veluwezoom; voorafgaande inventarisaties: eerste onderzoek van de bronnengebieden van de Veluwezoom in 1958/1959 – onderzoek in het stroomgebied van de Sint Jansbeek in 1981-1982, 1998 en 200 – de drie parken rijksmonumenten sinds 2005 en aanwijzing als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland – Beheersvisie 2008-2018 – doel van een nieuwe inventarisatie. Dankwoord aan sponsoren en medewerkers. (R. van Rosmalen)            

 

1. Inleiding. Ontstaan en geschiedenis van de parken

1.1 Geologie en bodemvorming totdat de mens in beeld komt, het a-biotisch verhaal en de vegetatiegeschiedenis. (R. van Rosmalen, K. Nooren)  

1.2 Geschiedenis en gebruik van het  landschap tot de aanleg van de parken. (F.B.J. Koops )

1.3 Het belang van het water in het ontstaan en het gebruik van de parken. (F.B.J. Koops)                                                        

2. Het water (a – biotisch verhaal, gevolgd door biotisch verhaal) (R. van Rosmalen, F.B.J. Koops)   

3. Vaatplanten (per biotoop – vergelijking met vorige inventarisaties) (M.A. Zwarts, H. Eggelte)          

4. Mossen (per biotoop - vergelijking met vorige inventarisaties) (M.A. Zwarts, K. van Dort)

5. Paddenstoelen (redactie)          

6. Dagvlinders (per biotoop) (G.D. Rietberg)                                       

7. Libellen (en hun biotoop) (M. van Bergen)                                                     

8. Snuitkevers (en hun favoriete planten) (mevr. J.L. Kuiper-Nannenga)             

9. Vogels (en hun biotoop – vergelijking met vorige inventarisaties) (J. Schoppers)                                      

10. Vleermuizen (en hun biotoop) (G. Glas)                             

11. Conclusies en aanbevelingen voor beheer en ontwikkeling van de parken als ecologisch systeem. (M. van Bergen, H. Eggelte, F.B.J. Koops, R. van Rosmalen, M.A. Zwarts)                                                                                          

 Bijlagen (soortenlijsten: planten, mossen, vlinders, libellen, snuitkevers en vogels)                                                                                                                      

Totaal aantal pagina’s  143; 10-15 kaarten; ca. 40- 50 foto’s.  

 

http://maps.google.nl/maps?q=Zijpendaalseweg,+Sonsbeek,+Zijpendaal,+Arnh...

Deel deze pagina