file:///C:/Users/rtenh/Documents/Cursussen%20algemeen/Groencursus%202018%20Voorjaar/Japanse%20duizendknoop%201.pdf

 

Operatie Steenbreek

Landelijk zetten KNNV en IVN zich in voor de “Operatie Steenbreek”.  Het doel is om de particuliere tuinen groener te maken.
Meer planten en minder verharding in de tuinen. Groene tuinen nemen meer water op, vooral voordeel bij zware buien, leggen CO2 vast en verlagen in hete zomers de temperatuur. Per tuin zal het niet veel opleveren, maar van de particuliere grond in de steden is ca. 40% tuin. Dus per stad is het zeker een flinke positieve bijdrage. Een aantal gemeenten hebben toegezegd steun te verlenen aan dit project, maar er wordt verwacht dat de deelnemende gemeenten € 5000,-- aan het project bijdragen. Er zijn nogal wat gemeenten die menen dit geld beter op een andere manier aan het milieu te kunnen uitgeven.  Op 17 september jl. ben ik in Haarlem naar een inspiratiedag geweest in de “Haarlemmer Kweektuin”, georganiseerd door beide landelijke organisaties. Wat kan je als regionale afdeling doen? De gemeente benaderen voor medewerking, tuinambassadeurs opleiden die adviezen kunnen geven over een groenere aanleg en zelf proberen in gesprek te komen met  tuinbezitters met tuinen waar nog veel aan te verbeteren valt. De ervaringen van andere aanwezigen was dat je makkelijk in gesprek komt met mensen met een groene tuin, maar eigenaren van een geheel geplaveide tuin weinig of geen behoefte hebben aan een gedachtewisseling over de tuininrichting. Ik heb over de operatie Steenbreek een gesprek gehad met Roland Bos van de gemeente. De gemeente Arnhem voelt weinig  voor de contributie van € 5000,--, maar doet wel veel aan vergroening van de stad. De doelstellingen van "Operatie Steenbreek" vallen voor de gemeente Arnhem onder het project ‘Arnhem Klimaatbestendig’ waarin naast de gemeente ook een aantal andere instellingen en bedrijven samenwerken. Ik heb aangegeven dat IVN en KNNV een bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld excursies te organiseren. Roland Bos heeft dat genoteerd en zal ons aanspreken als er vraag naar is. IVN en KNNV kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief een en ander organiseren.

Frans Koops

zie ook website:http://www.operatiesteenbreek.nl/

Deel deze pagina