Het voorjaar van 2018 was warm en zonnig. Goed weer voor vlinders! Nu het voorjaar voorbij is, kunnen we een eerste blik werpen op het wel en wee van onze vlinders dit jaar. Het Landelijk Meetnet Vlinders maakt door wekelijkse tellingen op honderden plekken door vrijwilligers het mogelijk snel een actueel overzicht maken. 

2018: een goed of een slecht vlinderjaar?

Eerste indruk
Uit de eerste resultaten kunnen we nog geen harde conclusies trekken, want nog niet alle gegevens zijn binnen. Toch geven de resultaten een eerste indruk. Als je naar één jaar of in dit geval zelfs twee maanden kijkt, spelen weersomstandigheden een belangrijke rol. Andere aspecten zoals landgebruik, invloed van stikstof of klimaatveranderingen kun je pas aantonen uit langere tijdreeksen. 

Warm weer
Nemen we alle soorten samen, dan was het aantal totaal vlinders dicht bij normaal. Met het mooie weer in april liep het aantal vlinders meteen flink op. In de tweede helft van april zaten we dan ook boven het langjarig gemiddelde. Maar eenmaal in mei daalden de aantallen snel: de junidip viel vroeg.

Lees meer

 

Weinig vlinders? De junidip!

Het mooiste weer van de wereld, maar waar zijn de vlinders?" Een veel gestelde vraag aan medewerkers van De Vlinderstichting. De periode eind mei en begin juni wordt al jaren 'junidip' genoemd: de voorjaarsvlinders zijn klaar met vliegen en de zomervlinders zijn er nog niet. Alle vlinders die in het voorjaar vlogen, hebben inmiddels eitjes gelegd. De rupsen doen zich tegoed aan het vele groen dat er nu is. Hun ouders, de vlinders, zijn dood. In de loop van juni gaan de rupsen verpoppen en in juli zien we dan weer volop vlinders vliegen.

Naar voren geschoven
Het warme weer van dit voorjaar tot gevolg heeft dat de junidip naar voren geschoven is, en dieper is dan normaal. Dat komt vooral omdat de vlinders bij warm weer niet alleen vroeger vliegen, maar ook korter. Voor de vlinders hoeft dit niet slecht te zijn. Ze hebben maar een paar goede dagen nodig om zich voort te planten. Dit jaar kon dat in drie tot vier opeenvolgende prachtige zonnige en warme dagen. In andere jaren hebben ze daarvoor twee weken nodig, omdat het vaak tussendoor regent of te koud is om te vliegen. Maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde.

Meer lezen over de junidip

 

Koolwitjes: normale aantallen


In het voorjaar zijn de witjes de talrijkste vlinders. Ook dit jaar was dat het geval. De twee kleine witjes (klein koolwitje en klein geaderd witje) hadden een 'normaal' jaar: er waren er ruwweg evenveel als andere voorjaren. Het groot koolwitje had wel een goed jaar: er waren er meer dan de afgelopen jaren, maar omdat de soort al jaren achteruitgaat kan het aantal vergeleken worden met wat in de jaren negentig 'normaal' was.

Lees meer

 

Tuinvlinders: goed en slecht

De kleine vos is weliswaar stabiel sinds 1990, maar hij kent enorme natuurlijke fluctuaties. We zitten nu in een dip: er waren dit voorjaar erg weinig kleine vossen. De dagpauwoog vloog minder dan vorig jaar, en ook de gehakkelde aurelia had een wat minder voorjaar. De citroenvlinder zit weer in de lift, al zijn er nog steeds minder dan begin jaren negentig. Bont zandoogjes vlogen dit voorjaar goed. Het boomblauwtje werd daarentegen duidelijk minder geteld dan voorgaande jaren.

Lees meer

 

Vlinders in bermen profiteren van het mooie weer

In wegbermen profiteerden het bruin blauwtje, het icarusblauwtje en het hooibeestje van het mooie weer en vlogen meer dan de afgelopen jaren. Er waren wat minder oranjetipjes dan vorig jaar, maar deze vlinder kon op veel plekken gezien worden.

Foto: hooibeestje (Marian Schut)

Lees meer

 

Grote weerschijnvlinder breekt alle records

Al vliegt de grote weerschijnvlinder pas een week in 2018, de aantallen vlinders breken nu al alle records. Het warme voorjaar is duidelijk voordelig geweest voor deze vlinder, die tot voor kort een zeldzaamheid was. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich steeds verder uit, en 2018 is nu al een absoluut topjaar.

Lees meer

 

Trekvlinders: vertraging door oostenwind

De aanhoudend oostelijke wind betekent dat er weinig atalanta's en distelvlinders naar ons land kunnen komen. Die moeten uit het zuiden komen (het zijn trekvlinders), en hebben nu de wind dus niet mee. Op zich geen groot probleem (het gaat niet slecht met deze vlinders), maar in de tuin zijn ze nog niet zoveel te zien. De laatste dagen komen er steeds meer meldingen van distelvlinders binnen. Het lijkt er dus op dat ze - met wat vertraging - ons land hebben bereikt. 

Lees meer

 

Veel kleine ijsvogelvlinders

Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld; de aantallen zijn duidelijk groter dan normaal. Dankzij goed natuurbeheer is er meer ruimte voor deze vlinder en kan hij zich uitbreiden. En ook het warme weer werkt positief voor deze zeldzame vlinder.  De kleine ijsvogelvlinder herstelt zich van een enorme achteruitgang in de negentiger jaren. Ook in Zuid-Nederland, waar de vlinder bijna was verdwenen, nemen de aantallen weer flink toe, dankzij gerichte maatregelen.

Lees meer

 

Deel deze pagina