Bosparelmoervlinder

Welkom bij de KNNV afdeling Arnhem

Je houdt van de natuur. Je ziet graag nog andere planten dan die in een tuincentrum. Je ziet ook nog graag andere dieren dan die van de kinderboerderij. Kortom, je weet dat Nederland ondanks de oprukkende verstedelijking nog altijd heel veel verrassends heeft aan planten en dieren in de vrije natuur. Wij nodigen u graag uit om samen met de leden van KNNV de natuur in Arnhem en omgeving te leren kennen. De doelen van de vereniging worden samengevat tot natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. 

Geschiedenis van de afdeling Arnhem
Op 27 december 1901 werd de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (NNV) opgericht. Na die landelijke start van de NNV ontstonden er al snel regionale afdelingen en op woensdag 31 oktober 1906 werd de afdeling Arnhem van de NNV opgericht. Bij die oprichting had onze afdeling 71 leden. 

Hoe de geschiedenis van de afdeling daarna verliep kunnen we tot het eind van de oorlog helaas niet meer nagaan omdat het archief over die periode door de gevechten rond Arnhem in 1944 verloren is gegaan. De afdeling is in deze eeuw gegroeid tot een kleine 200 leden. De NNV kreeg in 1951, bij het 50-jarig bestaan het predikaat 'Koninklijk' en werd KNNV. 
In 2016 bestond onze afdeling 110 jaar en telde ruim 200 leden. In de laatste jaren worden veel activiteiten in goede samenwerking met de plaatselijke afdeling van het IVN georganiseerd. 


Wat heeft de afdeling Arnhem u te bieden.
Excursies worden georganiseerd in natuurgebieden, parken en tuinen in en rond Arnhem onder leiding van een deskundige, meestal één van de leden. Het thema hangt af van het seizoen, onder meer planten, mossen, vogels, vlinders, libellen, bomen, paddenstoelen, diersporen en geologie.

Lezingen worden, meestal in de wintermaanden, georganiseerd over diverse onderwerpen, in de Molenplaats in park Sonsbeek of in het natuurcentrum in Presikhaaf.
De excursies en lezingen worden aangekondigd in onze elektronische nieuwsbrief "de Postduif" en op onze website: www.knnv.nl/arnhem.


Werkgroepen
De meeste activiteiten worden georgasniseerd door werkgroen Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel KNNV als IVN leden. 

De Veldstudiegroep organiseert het hele jaar door elke dinsdagmorgen voor alle leden een wandeling in de wijde omgeving van Arnhem. De bedoeling is beleving en veldstudie. De veldstudie-ochtenden zijn interessant, verrassend en leveren regelmatig bijzondere waarnemingen. Ieder lid kan aan de wandelingen deelnemen.
Coördinator is Rob ten Hoedt, 026-3230947 r.tenhoedt01@upcmail.nl.

 
De Plantenstudiegroep is bedoeld voor iedereen die zijn kennis van planten wil verdiepen. Elke drie weken is er een activiteitenavond in het natuurcentrum Presikhaaf. In de zomermaanden zijn er regelmatig korte avondexcursies.
Daarnaast organiseert de werkgroep enkel plantenexcursies voor alle leden van de afdeling.
Coördinator: Cor van Hoften, secretaris@arnhem.knnv.nl


De Vlinderstudiegroep is een platform voor leden die geïnteresseerd zijn in vlinders. Door middel van bijeenkomsten en excursies wordt de kennis vergroot. Daarnaast telt de werkgroep de vlinders in de Vlindertuin, in park Zijpendaal en in de Heemtuin op Presikhaaf en helpt het bij het onderhoud van de Vlindertuin. De groep helpt de Vlinderstichting in de wintermaanden bij het tellen  van de eitjes van de sleedoornpage op hoogte 80 en in Elderveld. Coördinator is Harrie Rietberg, 0481-350955, rietbrus@xs4all.nl.

De Paddenstoelenwerkgroep houdt studie-avonden voor het determineren van paddenstoelen. Daarnaast worden excursies georganiseerd. Coördinator: Marcel Groenendaal, secretaris@arnhem.knnv.nl

De Inventarisatiewerkgroep brengt de flora van een gebied in kaart. Het gaat dan meestal om gebieden die  bedreigd of (her)ingericht worden. Soms leidt dat ook tot een publicatie zoals over Meinerswijk en de stadsparkeen. Coördinator: Michiel Zwarts,  secretaris@arnhem.knnv.nl
 
Cursussen
De Cursus Wilde Planten organiseert elk jaar in het voorjaar een cursus waarin wordt geleerd planten op naam te brengen aan de hand van een flora. In de cursus wordt ook aandacht geschonken aan diverse botanische onderwerpen waaronder bouw van een plant naamgeving en voortplanting. De cursus bestaat uit negen cursusavonden en drie excursies op zaterdagmorgen. Aanmelden via Wil Wamelink, secretaris@arnhem.knnv.nl

De Groencursus Voorjaar wordt samen gegeven met de IVN-afdeling Arnhem en het NIVON. De cursus is bedoeld om de natuur in en om Arnhem beter te leren kennen. Tijdens de lessen in het natuurcentrum Presikhaaf laten docenten de deelnemers kennismaken met zoogdieren, vogels, planten, reptielen en amfibieën, water, bomen, sprengen en landgoederen en geologie. Naast de negen lesavonden op donderdag, gaan de cursisten op zaterdagen op excursie in Arnhem.
Zo is er ook een Groencusus Najaar. Hier gaat het om drie lesavonden en drie excursies. De thema's zijn: bomen in herfst en winter, paddenstoelen en Hoe komt de natuur de winter door?
Coördinator van deze cursus is tijdelijk R.M. ten Hoedt, 026-3230947, r.tenhoedt01@upcmail.nl.

Informatiestand
De afdeling verzorgt regelmatig een informatiestand bij allerlei gelegenheden zoals Natuurdagen, dag van de Parken en Symposia. Ook eens meedoen? Geef u op bij Bernard Geling

Contactmiddag
Eén keer per jaar is er een contactmiddag waarbij we behalve genieten van de natuur ook de leden die niet meer zo goed ter been zijn de gelegenheid geven elkaar bij te praten over wel en wee. 

 

 


 
 

Deel deze pagina